Kraftig salgsøkning i andre kvartal

Omsetningen hos Volvo Construction Equipment økte med 73 % i forhold til samme periode i fjor.

volvo construction gravemaskin dumper

volvo construction gravemaskin dumper

Publisert Oppdatert

Det er BRIC-landene (Brasil, Russland, India og Kina) som bidrar mest til den kraftige salgsøkningen. Disse fire landene alene står for 63 % av økningen. I følge Volvo CE var totaløkningen på verdensmarkedet i andre kvartal for tyngre maskiner, kompaktmaskiner og maskiner til bruk i veibygging med 43 %, sett i forhold til samme periode i 2009. Alle markeder opplevde en økning i perioden, Europa opp med 20 %, Nord-Amerika 9 %, Asia 60 % og andre markeder opp 77 %.

Selskapets nettosalg i andre kvartal beløper seg til SEK 15,292 M, mot SEK 9,151 M samme kvartal i fjor. Når man tar høyde for valutabevegelser, er i følge Volvo CE salgsøkningen på 73 %. Selskapets overskudd i perioden er på SEK 2,086 M, som er en betydelig bedring fra i fjor hvor de hadde et underskudd på SEK 1,258 M.

Olof Persson, president og administrerende direktør i Volvo CE, uttaler at våren er tradisjonelt den mest aktive perioden i bransjen, så det er inspirerende å se at økningen er høyere enn forventet i denne viktige perioden, spesielt i Asia og Sør-Amerika. - Dette stiller oss i god posisjon for resten av året. Det er også oppmuntrende å konstatere at vår salgsøkning har ført til en betydelig økning i overskuddet, noe som også kostnadsreduksjoner og bedret produktivitet har bidratt til, sier han.

Lysere utsikter

Ordrebøkene hos Volvo CE er fulle og etter andre kvartal er disse 78 % høyere enn samme periode i fjor. Resultatet av dette har ført til en revisjon av forventet årsomsetning. For Europa forventer selskapet en økning på 10 %, mot tidligere prognoser som anslo en økning fra 0 til 10 %. Økningen i Nord-Amerika er nå anslått til å bli mellom 5 og 10 %, mot tidligere 0-10 %. Den største endringen er forventet på det asiatiske markedet og "andre" markeder. Tidligere prognoser sa opp 20 %, mens de reviderte nå viser at det asiatiske markedet er forventet å øke med 30 - 40 %, mens andre markeder skal opp med 40 %.

I løpet av andre kvartal annonserte Volvo CE at de skal investere SEK 144 M i en ny gravemaskinfabrikk i Bangalore, India, samt at de inngikk en avtale med Ferronoric Machines om at selskapet skal stå for distribusjon av Volvo CEs produkter i Russland.