Krav om giganterstatning avvist

Entreprenørselskapet Reinhold Meister er i Kristiansand tingrett frifunnet for et krav på anslagsvis 230 millioner kroner til dekning av tap etter utbyggingen av E18 mellom Grimstad og Kristiansand.

Publisert Oppdatert

Selskapet er i tillegg tilkjent saksomkostninger med 3 millioner kroner. Bakgrunnen for søksmålet var en strid om hvem som skulle dekke det enorme underskuddet på 1,2 milliarder kroner etter utbyggingen av den aktuelle strekningen av E18 til firefelts motorvei.

To av entreprenørene, tyske Bilfinger Berger og danske E. Pihl & Søn, hevdet at Reinhold Meister hadde forpliktet seg til å dekke 20 prosent av tapet i veiprosjektet. Dette ble bestridt av Reinhold Meister, som nå har fått rettens medhold.

- Dommen slår fast at Reinhold Meister ikke er ansvarlig for prosjektunderskuddet. Kravet bygget på en avtale mellom de involverte selskapene, men den gjaldt primært operasjonelle detaljer for å sikre veiprosjektets fremdrift, sier advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen i advokatfirmaet Grette, som representerte Reinhold Meister sammen sin kollega Christoph Morck.

Han er svært tilfreds med dommen, men understreker at den ikke er rettskraftig før tidsfristen for anke er utløpt.

Veiprosjektet var organisert som et såkalt OPS (Offentlig Privat Samarbeid). For å gjennomføre det ble det opprettet et eget selskap, kalt CJV E18. Reinhold Meister var underentreprenør i prosjektet. Saksøkerne hevdet at selskapet også var å regne som deltaker, med dertil hørende ansvar.