Krevende fase for Ulven-Sinsen-prosjektet

Innen tre år skal storparten av de rundt 100.000 kjøretøyene som daglig passerer området Ulven-Sinsen i Oslo, være ute av syne.

Publisert Oppdatert

Trafikkvolumet forsvinner nok ikke, men miljøet i området vil bli bedre ved at trafikken blir ledet inn i helt nye traseer - deriblant to tunneler, melder Norsk Telegrambyrå.

Det midlertidige veisystemet i området tilbakeføres som lokale veier, og det vil bli anlagt grøntarealer og plantet trær og busker. I 2014 vil dagens til tider kaotiske trafikk bare være et minne, håper veimyndighetene.

Veiprosjektet Ring 3 Ulven-Sinsen til en kostnad av 3,8 milliarder kroner ble startet i 2008, og trafikken skal ledes inn på de nye traseene i 2014. Fremdriften nå i november er i samsvar med planene. Målet er at området får et bedre miljø og mer effektiv trafikkavvikling, og at det legges til rette for ny byutvikling.

Tre faser

Prosjektets første fase er den mest aktive og krevende. Det er bygget et nytt, midlertidig lokalveisystem på strekningen Hasle-Valle-Ulven, parallelt med arbeidet med den nye Økerntunnelen. Disse arbeidene har ført til at man har måttet stenge Østre Aker vei forbi det sentrale Økern.

I annen fase frem til 2014 skal de to tunnelene gjøres ferdig, samt at et nytt lokalveisystem på Økern skal fullføres. Også den ombygde T-banestasjonen på Økern skal stå ferdig i løpet av 2013.

Lørentunnelen blir sprengt ut i fjell, og det blir anlagt to 915- meters løp med tre kjørefelt hver vei pluss en betongdel på 300 meter ved inngangspartiene.

Rampen mellom Østre Aker vei og Ring 3 vil bli støpt som en 310 meter lang betongtunnel med ett felt - Økerntunnelen - frem til den møter vestgående løp av Lørentunnelen.

Prosjektets fase tre fra 2014 blir å tilrettelegge området for både bedriftsutvikling og bygging av boliger.

De totale kostnadene for prosjektet er beregnet til 3,8 milliarder kroner (2010-verdi) statlige og kommunale kroner, i tillegg til bompenger og midler fra Oslopakke 2 og 3.