Krever flere studentboliger

Publisert Oppdatert

NTNU-studentene fikk ordføreren i Trondheim på banen da de arrangerte markering utenfor rådhuset, skriver Studentavisa NTNU.

En håndfull studentrepresentanter møtte opp foran rådhuset i Trondheim i en annonsert markering for å legge press på kommune og regjering i forbindelse med sistnevntes budsjettkonferanse. Ordfører Rita Ottervik dukket opp på trappen, mens rektorene ved NTNU og HiST stilte seg opp blant studentene.

Samtidig har den rød-grønne regjeringen gjennom Soria Moria-erklæringen lovet midler for 1000 nye studentboliger. Studentene krever dette løftet innfridd i budsjettet for 2009.

- Kun 15 prosent av studentmassen ved NTNU har studentbolig i dag. Resten er prisgitt det private markedet, sier leder av Studenttinget Anne Karine Nymoen til Universitetsavisa.

Samtidig har utenlandske studenter boliggaranti, slik at det i realiteten er en enda lavere prosentandel av de norske studentene som får studentbolig, ifølge Nymoen.

Ordfører Rita Ottervik kjente sin besøkelsestid. Hun mente studentene og Trondheim kommune har felles interesser i å få realisert flere boligprosjekter.

- Kommunen ønsker å gjøre Trondheim så attraktiv for studentene at de også ønsker å bli boende her etter studiene, sa Ottervik under markeringen.

Blant annet lovet Ottervik å bruke de midlene kommunen har, som regulering av grunn til boligformål og bruk av kommunens forkjøpsrett av tomter.

Kommunen må legge til rette for bygging av studentboliger, men det er staten som sørger for pengene. Her er en av flaskehalsene:

Staten setter en øvre kostnadsgrense på 600.000 kroner per boligenhet for å gi støtte til nye prosjekter. I dag er det høy etterspørsel etter byggetjenester og -materialer, med dertil høye utbyggingskostnader.

Prosjekter på gang

Samskipnaden sitter med prosjekter i hendene - klare til realisering - men som sliter med å holde maksprisen per enhet.

Direktør for bolig i SiT Terje Bostad opplyser at SiT er i sluttforhandlinger med entreprenør om utbygging på Berg med totalt 270 enheter. Forhandlingene har deadline i september. Forutsetningen for å igangsette er en makspris på 600 000 per enhet, bekrefter Bostad.

For tiden regnes det på 120 boliger i Elgesætergate 49, mens i Singsakerbakken går utbyggingen sin gang.

Maksgrensen gjør imidlertid jobben stadig vanskeligere for SiT, mener Bostad:

- Sannsynligheten for overskridelser øker så lenge maksprisen står stille, sier SiT-direktøren til Universitetsavisa.