Avfallsdagene 2013:

Krever forutsigbarhet og rettferdige rammebetingelser

MEF forventer fortsatte høye ambisjoner fra regjeringen på tross av at stortingsmelding om avfallspolitikken uteble i fjor.

Vi blir stadig flinkere til å sortere, gjenvinne og å tenke på miljøet, men samtidig sørger vårt økte konsum for at søppelberget er minst like stort.

Vi blir stadig flinkere til å sortere, gjenvinne og å tenke på miljøet, men samtidig sørger vårt økte konsum for at søppelberget er minst like stort.

Publisert Oppdatert
Nikolai Astrup (Høyre), medlem i Stortingets Energi- og miljøkomité, er skuffet over at regjeringen ikke kom med en stortingsmelding, men en strategi.

Nikolai Astrup (Høyre), medlem i Stortingets Energi- og miljøkomité, er skuffet over at regjeringen ikke kom med en stortingsmelding, men en strategi.

Tom Schumann og Per I. Svendsen fra Rich Steen AS var tilbake på Utstillertorget på Avfallsdagene for å presentere produktene til JOAB. Markedet er som forventet og de er relativt fornøyde, men markedet er også preget av mye endringer hos kundene og ting har ikke helt stabilisert seg etter blant annet oppkjøp.

Tom Schumann og Per I. Svendsen fra Rich Steen AS var tilbake på Utstillertorget på Avfallsdagene for å presentere produktene til JOAB. Markedet er som forventet og de er relativt fornøyde, men markedet er også preget av mye endringer hos kundene og ting har ikke helt stabilisert seg etter blant annet oppkjøp.

På utstillertorget: Berit Hagen, MEF-ansvarlig i Tess AS og Ole Marek Partyka-Ruud, teknisk sjef i Tess Øst AS har hatt mye å gjøre i 2012. Bedriften hadde i 2012 107 filialer med 808 ansatte. De har etablert seg blant annet i Brasil, USA og Danmark.

På utstillertorget: Berit Hagen, MEF-ansvarlig i Tess AS og Ole Marek Partyka-Ruud, teknisk sjef i Tess Øst AS har hatt mye å gjøre i 2012. Bedriften hadde i 2012 107 filialer med 808 ansatte. De har etablert seg blant annet i Brasil, USA og Danmark.

Styreleder i MEF, Arnstein Repstad, forventer fortsatt høye ambisjoner fra regjeringen, selv om de bestemte seg for å skrinlegge fjorårets stortingsmelding om avfallspolitikken og heller gå for en forenklet strategi.

Styreleder i MEF, Arnstein Repstad, forventer fortsatt høye ambisjoner fra regjeringen, selv om de bestemte seg for å skrinlegge fjorårets stortingsmelding om avfallspolitikken og heller gå for en forenklet strategi.

For 22. gang arrangerte MEF sine avfallsdager med 15 innlegg og et variert leverandørtorg.

I alt 210 bransjefolk deltok på arrangementet hvor Arnstein Repstad, styreleder i MEF, ønsket velkommen til et avfallstreff hvor innholdet ble summert opp til tre viktige elementer; Foredrag, leverandørtorg og ikke minst det sosiale.

Skrinlagt stortingsmelding

Den store politiske nyheten i år var selvsagt at miljøverndepartementet i fjor arbeidet med en stortingsmelding om avfallspolitikken, men i oktober bestemte de seg for å skrinlegge denne. I stedet skal de legge frem en enklere avfallstrategi som nå er under utarbeidelse.

- MEF forventer at dette ikke innebærer at regjeringens ambisjoner for avfallssektoren blir lavere enn før, forsikret Repstad.

Økte krav

Sektoren har allerede opplevd klare forbedringer, blant annet er forbudet mot deponering av organisk materiale gjennomført.

Den samlede graden av gjenvinning av avfall, energi eller materiale ligger omtrent på 80 prosent og det er ambisjoner om å redusere miljøavgiften for avfall helt ned til null. Kravene om miljøkompetanse øker i bransjen og avfallsbransjen er nå midt i en kraftig profesjonalisering. Oppkjøp, sammenslåinger og strømlinjeforming av bedrifter skjer som følge av dette.

- Vi må alle vende oss til å se på avfall som en global ressurs i et globalt marked, forklarte styrelederen.

MEF mener det er helt nødvendig at avfallhåndtering ikke bare er miljøpolitikk satt ut i livet, det må også være lønnsom butikk, med en rimelig grad av forutsigbarhet og rettferdige rammebetingelser for konkurranse. Dette var også hovedrammen for avfallsdagene i år.

Vil importere søppel

Høyres Nikolai Astrup, medlem i Stortingets Energi- og miljøkomité mener vi kan se for oss å importere andres søppel.

Skandinavia kan hjelpe EU med å håndtere sitt avfall på en miljøvennlig måte. Særlig fordi landene i Skandinavia har investert mye i avfallshåndtering og kan utnytte uutnyttet kapasitet ved å importere ferdig sortert avfall fra land som Polen og landene i Baltikum. Asterup mener også det er uheldig at det offentlige blander seg inn i et marked de ikke vet noe om, han mener det blir feil særlig fordi de ofte driver på andre konkurransevilkår enn det de private legger til grunn.

Tar selvkritikk

Den ene hånden har ikke alltid vist hva den andre har holdt på med når det gjelder avfallspolitikk, Asterup sikter da til Norges politiske håndtering av forbrenningsanlegg.

- Jeg tar på vegne av politikere selvkritikk når det gjelder på den ene siden å subsidiere utviklingen av et fjernvarmenett, samtidig som vi lenge hadde en forbrenningsavgift som sørget for at den viktigste innsatsfaktoren forsvant ut av Norge til Sverige, forklarer han.

Gjennvinningsindustrien i Norge

8000 ansatte og omsatte for 21 milliarder kroner i 2010.

2 av 3 jobbet da i den private delen av bransjen.

Den private delen står for 70% av omsetningen.

I følge SSB øker avfallsmengdene, men deponimengdene er vesentlig redusert de senere år. Materialgjenvinning og energiutnyttelse øker, men materialgjenvinning av papir avtar.

I følge SSB øker avfallsmengdene, men deponimengdene er vesentlig redusert de senere år. Materialgjenvinning og energiutnyttelse øker, men materialgjenvinning av papir avtar.