Krf: Barnas transportplan

Publisert Oppdatert

KrF har utarbeidet Barnas Transportplan som vil gi myndigheter og underliggende etater mulighet til å definere særlige utfordringer som angår trafikksituasjonen for barn og unge.

- Slik situasjonen er i dag, ferdes barn, syklister, rullestolbrukere og barnevogner mange steder i samme kjørefelt som tungtrafikk, biler og traktorer. Det må satses langt mer på utbygging av trygge skoleveier, gang og sykkelveier, sier Dagfinn Høybråten.

KrF mener at Barnas Transportplan bør inneholde blant annet:

Kraftig satsing på utbygging av trygge skoleveier, gang-, og sykkelveier.

Gang- og sykkelveier må planlegges og bygges parallelt med nye veganlegg. Kommunene har betydelig ansvar.

Det trengs flere trygge krysningspunkter: Utbygging av over- og underganger må prioriteres der dette er nødvendig for å sikre trygg ferdsel.

Det må opprettes sikre soner rundt skolene (fartsgrenser på 30 km/t)

Det må innføres krav om alkolås på buss.

Det må innføres lovpålagt krav om sitteplass for alle barn i buss, samt påbud om setebelte.

Innkjøpere av transporttjenester må stille krav til at belter blir brukt - for eksempel ved skoletransport og transport av funksjonshemmede.

Bussholdeplasser må sikres langt bedre.

Holdeplasser og parkeringsområder for henting og bringing av barn til skole, skolefritidsordning og barnehager skal ha en trafikksikker utforming og lokalisering.

Busser som kjører skoletransport bør merkes med egne skilt.