Kritiserer norsk veibygging

Avtroppende prosjektleder Erik Gressløs i E6 Østfold tar et oppgjør med det han mener er mangelfull satsing på trafikksikkerhet i Norge.

Publisert Oppdatert

Etter ni års arbeid er prosjektleder Erik Gressløs godt fornøyd med resultatet.

- Det er en enorm forskjell. Dette var dødsveien framfor noen. Så vi har gått fra en ytterlighet til en annen. Men vi må ikke glemme hvordan det var før. Vi hadde perioder der ett menneske ble drept hver måned, og år der ett menneske ble alvorlig skadd nesten annenhver dag, sier Gressløs til TTs hjemmeside.

Det har til nå ikke skjedd dødsulykker på nye E6.

Mange liv tapt

Prosjektlederen er selv fra Sarpsborg og kjenner godt til flere av tragediene som utspilte seg her før veien ble bygget om.

- Alle som jobbet med prosjektet kjenner noen som er skadd etter ulykker her, forteller Gressløs.

Han er hoderystende oppgitt, når vi spør om hvorfor det ikke ble bevilget penger til veiprosjektet tidligere.

- Den vurderingen ble gjort av politikerne. Men tenk hvor mange liv som gikk tapt her gjennom hele 1990-tallet, sier Gressløs.

"Null- illusjon"

Prosjektleder Erik Gressløs er svært fornøyd med nye E6, men er kritisk til det han mener er en mangelfull satsing på trafikksikkerhet ellers i landet.

Han mener at mange av de nye veiene som er bygget i Norge de siste årene, har fint lite med trafikksikkerhet å gjøre.

- Det dreier seg om distriktspolitikk og næringspolitikk. Nye E6 er også høyt ønsket av næringslivet og vil være viktig for bedriftene. Men dette er først og fremst et prosjekt for trafikksikkerhet og framkommelighet. Her kan vi med rette bruke ordet Nullvisjon. Denne veien er noe av det mest trafikksikre som kan bygges, sier han.

Nullvisjonen som Gressløs nevner, er visjonen for all transportvirksomhet i Norge. "Null drepte og varig skadde" er den svært ambisiøse målsetningen. Det betyr at alle veiprosjekter skal utformes i tråd med denne visjonen.

- Det er i festtalene det snakkes om Nullvisjonen. Det vi har er en "null-illusjon". Det er ikke vilje og interesse for å følge opp Nullvisjonen. Skal vi gjøre det, må det tas tak i det viktigste først; å få skilt trafikken med midtdeler. Det må få et mye større fokus. Det har blitt bygget enkelte nye veistrekninger uten midtdeler de siste årene her i landet, sier prosjektlederen.

Utålmodige politikere

E6 gjennom Østfold har blitt utbygget i etapper og 24. november var de siste 11 kilometerne ferdige. I utgangspunktet skulle ikke det skjedd før 2015, men med sterk trafikkvekst på strekningen økte også inntektene fra bomstasjonene.

Press fra utålmodige lokalpolitikere og næringslivet gjorde samtidig sitt til at veien ble ferdig syv år før opprinnelig planlagt.

- Prosjektet gikk egentlig ut på å breddeutvide veien fra to til fire felt. Men det krever store tiltak for å tilfredsstille krav til en moderne motorvei, sier prosjektlederen.

Midtdelere og siderekkverk skal hindre frontkollisjoner og utforkjørsler. Biler som havner i grøfta skal ikke kunne treffe store steinblokker eller trær. Derfor er sideterrenget langs E6 ryddet og grøftene gjort større.

- Dette er rene sikkerhetstiltak. I tillegg har vi satt opp kunstverk på utvalgte steder langs veien. Dette holder oss mer våkne og opplagte når vi kjører langt, forklarer Gressløs.

Oppdragende effekt

Det rådet nervøs stemning når anleggsarbeidet skulle starte for ni år siden.

- Erfaring tilsier at når du begynner å bygge i et ulykkesbelastet område, går antall ulykker opp. Det skjer fordi trafikkmønsteret som folk er vant til, blir forandret. Men med én gang vi begynte å grave gikk ulykkene ned. Det skjedde over hele E6 i fylket. Det var akkurat som om utbyggingen hadde en oppdragende effekt på trafikantene, og vi er utrolig takknemlig for det. Jeg vet ikke hvordan prosjektet ville blitt hvis vi hadde fått en sterk økning i ulykkene, sier Gressløs.

Pyntet på tallene

Tidligere veisjef i Østfold, Terje Olberg, er også sterkt kritisk til den metodikken som benyttes.

- Vi vet at tallene for trafikktetthet bel pyntet på den gangen E6 skulle påbegynnes forrige gang. Vi fikk ikke lov til å bygge ut i entakt som vi mente var forsvarlig, rettg og slett for å spare penger. Trafikkenh har nok økt minst like mye som det de opprinnelige, og korrekte, prognosene tilsa, men disse tallene fikk vi altså ikke lov til å legge til grunn.