Kursing av teleskoptruckførere

I forbindelse med at det ble innført en opplæringsplan for teleskoptruck, utarbeidet Alpha Maskin AS eget kursmateriell og holder ukentlig sertifiserte sikkerhetsopplæringskurs for førere av teleskoptruck.

Publisert Oppdatert

Det ble for en stund tilbake i tid utarbeidet en egen opplæringsplan for teleskoptruck i klassene C1 (teleskoptruck) og C2 (rundtsvingende teleskoptruck). Opplæringsplanen ble innført høsten 2008 og har medført at alle førere av teleskoptrucker må gjennomføre et sertifisert sikkerhetsopplæringskurs.

Alpha Maskin AS på Festund i Akershus, har i mange år vært forhandler av teleskoptrucker fra Merlo. I flere år har de kjørt brukeropplæringskurs i forbindelse med overleveringer av nye teleskoptrucker.

- Vi har hele tiden hatt kurs for kundene våre. Dette har ikke vært noe sertifisert kurs, men vi har dokumentert hvem vi har gjennomført kurset for og hva som er blitt gjort, sier Carl Jørgen Muri hos Alpha Maskin. Muri og Bjørn Olsen, har siden opplæringsplanen ble innført, holdt ukentlige sikkerhetsopplæringskurs ved selskapets hovedkontor på Fetsund. I tillegg har de også holdt kurs ute hos bedrifter hvor det er flere ansatte som skal gjennomføre kurset.

Muri forteller at de har eget undervisningsrom i kontorbygget og at de har laget en egen bane til bruk for praktisk kjøring. Her må kursdeltakerne gjennom en prøve som består av tolv punkter.

- En vanlig kursdag består av teoriundervisning og teoriprøve før lunsj, og etter lunsj går vi ut og har kjøretesten. Vanligvis klarer kursdeltakerne seg med kun en dag her hos oss. De fleste har kjørt teleskoptruck tidligere og trenger ikke opplæring i hvordan selve teleskoptrucken virker, sier Muri. For å kunne ta teleskoptruckførerkurset i klassene C1 og C2, må kursdeltakerne ha gjennomgått sertifisert opplæring i en av følgende klasser - truck (T), masseforflytningsmaskiner (M) eller lastebilkran (G8).

Etter å ha bestått praktisk og teoretisk prøve utstedes et truckførerbevis. Med dette kan teleskoptruckføreren enkelt dokumentere at hun/han har gjennomført og bestått et sertifisert sikkerhetskurs for teleskoptruck.