- Lær av bussen

Publisert Oppdatert

- Ansatte skal være sikret jobb selv om selskapet de jobber i taper anbudet, skriver LO- aktuelt på kommentatorplass.

- Det selskapet som vinner et anbud i kollektivtransporten er nødt til å ta i mot de som har kjørt ruta før. På slutten av vårsesjonen vedtok Stortinget endringer i yrkestransportlova og jernbaneloven om at arbeidstakeres retter ved virksomhetsoverdragelse, skal gjelde tilsvarende i alle situasjoner med bruk av konkurranse. Det er de samme reglene som gjelder for virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven.

I arbeidsmiljøloven står det at tidligere arbeidsgivers rettigheter blir overført til den nye arbeidsgiveren. Det gjelder blant annet lønnsvilkår, bonusavtaler, arbeidstid, ansiennitet og tittel.

Dette er uhyre viktig for alle landets bussjåfører, og nok et eksempel på hvordan en rødgrønn regjering fremmer arbeidsfolks interesser.

Det er også grunn til å legge merke til hvordan Fremskrittspartiet stemmer og argumenterer:

Fremskrittspartiets medlemmer i transport- og kommunikasjonskomiteen, blant annet partiets nestleder Per Sandberg, skriver i innstillingen: «Disse medlemmer tror [¿] at de foreslåtte endringene på dette området ikke vil styrke de ansattes rettigheter, men kun vil bidra til mindre konkurranse og dårligere tilbud til kundene.»

Hvis det finnes en bussjåfør i dette landet som vil stemme Fremskrittspartiet etter dette, må det kun bero på uvitenhet.

Gode lønns- og arbeidsvilkår koster. Det vi har sett til nå er at det er de ansattes lønns- og arbeidsvilkår som blir konkurransefaktoren. De som klarer å skvise ned lønninger og sosiale goder har vunnet. Dette blir det slutt på nå, men bare i kollektivtransporten.

Men det finnes mange andre området hvor oppdragene gis på anbud og det er lønns- og arbeidsvilkårene som er den avgjørende konkurransefaktoren. Et eksempel er taxfree-salg på flyplassene, et annet drift av ambulanser eller sykehjem. Nylig mistet Mesta Drift 1/3 av anbudene på veivedlikehold. Mange arbeidstakere opplever at det er deres lønns- og arbeidsvilkår som legges ut på anbud.

Det er på tide at bestemmelsene fra yrkestransportloven blir overført til andre områder av samfunnet. Vi kan ikke leve med at lønns- og arbeidsforholdene til de ansatte er det som avgjør om selskapene får anbudet eller ikke.

Regjeringen bør sette i gang et arbeid for å vurdere hvilken innvirkning anbud og konkurranseutsetting har på lønns- og arbeidsvilkår til ansatte, og hvilke områder i arbeidslivet hvor problemet er størst.

I det minste bør dette være et punkt i den nye regjeringserklæringa, Soria Moria 2.