Lærlinger til Jernbaneverket

Jernbaneverket er på utkikk etter flere lærlinger. I 2010 skal etaten ta inn i 53 nye lærlinger i de ulike jernbanefagene.

Publisert Oppdatert

De 53 nye lærlingene som skal tas inn i år fordeler seg på fagene banemontør, energimontør og signalmontør. Stasjoneringsstedene er spredt rundt om i landet.

Søknadsfristen er 9.4. og oppstart for alle lærlingene i år er 16.8. Les mer på Jernbaneverkets nettside, jernbaneverket.no.