Landmåling fra lufta

Norgeodesi tilbyr en teknologisk nyvinning som utfører landmåling fra lufta.

Gatewing X100 kan fly i relativt lave høyder (80 - 90 meter) og i vindhastigheter opptil 65 km/t.

Gatewing X100 kan fly i relativt lave høyder (80 - 90 meter) og i vindhastigheter opptil 65 km/t.

Publisert Oppdatert

Trimble Gatewing X100 UAS (Unmanned Arial System) er et ubemannet fly, eller drone, som skal lette arbeidet med oppmåling/kartlegging.

Gatewing X100 kan fly i relativt lave høyder (80 - 90 meter) og i vindhastigheter opptil 65 km/t. Dette skal i følge Trimble gjøre at man kan utføre oppdrag nærmest til enhver tid og med minimale kostnader.

UAS er til bruk blant annet for områder der man ønsker oppmåling/kartlegging. For eksempel før anbud, få dokumentert fremdrift på anlegget, der stat og kommune ønsker innmålt/dokumentert kart og bebyggelse osv.

Gatewing er et selskap som ble opprettet i 2008 i Belgia og er utvikler av en drone for kartlegging og overflatemåling. I 2012 ble Gatewing kjøpt opp av Trimble som er en kjent leverandør av posisjoneringsutstyr, utstyr som i Norge forhandles av Norgeodesi AS.

Gatewing er enkel å operere og skal i følge Trimble kunne brukes av nærmest hvem som helst. Lave investerings- og driftskostnader skal gjøre den ideell for oppfølging og statuskontroll av anleggsprosjekter.

Med UAS skal man oppnå knivskarpe orthofoto uten synlige "skjøter" og terrengmodeller med gjennomsnittlig nøyaktighet ved flygning i 150 m høyde på 2-4 cm i horisontal og 10-15 cm i 3D-nøyaktighet.

Norgeodesi AS utfører egne kurs og opplæringer av dette produktet i Norge. Det må søkes om flygelisens og lisens for å få lov å ta bilder med UAS.

Gatewing er enkel å operere og skal i følge Trimble kunne brukes av nærmest hvem som helst.

Gatewing er enkel å operere og skal i følge Trimble kunne brukes av nærmest hvem som helst.