Langøya – massedeponi med lys fremtid

Langøya er et av Europas største deponi for forurensede masser og miljøfarlig avfall. Entreprenørfirmaet Carl C. Fon tar seg av materialhåndteringen og anleggsarbeidet på øya.

Opprettet