Langøya – massedeponi med lys fremtid

Langøya er et av Europas største deponi for forurensede masser og miljøfarlig avfall. Entreprenørfirmaet Carl C. Fon tar seg av materialhåndteringen og anleggsarbeidet på øya.

Publisert Oppdatert