Langt fra Norge til Østerrike

I Østerrike finansieres motorveiutbyggingen av veiavgifter og styres og drives av et eget statseid selskap. I Norge virker bompenger for tiden å være det eneste realistiske finansieringsalternativet.

bompenger bomstasjon bomring

bompenger bomstasjon bomring

Publisert Oppdatert

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ønsker blest om alternative finansieringsformer for norsk veibygging. Etter MEFs mening går det alt for tregt med dagens system. Etterslepet øker og målene i Nasjonal Transportplan holdes ikke - selv med "tidenes samferdselssatsing".

26. november inviterte MEF til møte om alternativ finansiering av veiprosjekter. Det ble en samling som gjorde det klart at det er relativt langt fra Norge til Østerrike, ikke bare i avstand, men også i tankegang og i praktisk veipolitikk.

Gabriele Csoklich leder økonomiavdelingen i ASFINAG, et statseid monopolselskap som har som oppgave å skaffe penger og igangsette en stadig mer påkrevd utbygging av det østerrikske motorveinettet. Hun kom til Oslo for å fortelle hvilke erfaringer Østerrike har med sitt system.

Takket være blant annet den spesielle finansieringsformen gjennom ASFINAG, har Østerrike klart å skaffe seg et relativt imponerende motorveinett. I 1960 hadde Østerrike knapt 50 kilometer motorvei. I dag er motorveinettet på til sammen 2100 kilometer.

Hvilke suksessfaktorer har det vært med det østerrikske systemet? Først og fremst at selskapet har vært ledet som en privat bedrift, noe som, ifølge fru Csoklich, har ført til bedre effektivitet, fleksibilitet, budsjettdisiplin og oppmuntring til innovasjon. For det andre har finansieringen av motorveiene ikke belastet de offentlige budsjettene, finansieringskostnadene har også vært rimelige, takket være statsgarantier. For det tredje har veiavgiftene kun gått til de aktuelle veiprosjektene, og det har heller ikke vært nødvendig med kompliserte juridiske kontrakter.

Hva med Norge?

Kunne det østerrikske systemet vært aktuelt i Norge? Neppe, skal man tro de øvrige innlederne på MEF-møtet. Taale Stensby, prosjektleder for E6-utbyggingen Gardermoen - Biri, mente svaret var ganske enkelt: Bompenger.

- De østerrikske erfaringene er bygget på innkreving av bompenger, avgifter og "maut". Det er en nasjonalisert innkreving. I Norge anses bompenger som en lokal avgift og en lokalpolitisk sak. Det er også forklaringen på at veiutbyggingen i Norge er stykkevis og delt, sa Stensby.

Les mer om konferansen i neste nummer av AnleggsMagasinet (10-2009).