Lanserer UN-godkjente ståltanker

Vera Fiberglass AS i Sandefjord lanserte to nye tanker i stål for transport av diesel ved årsskiftet, og presenterte dem for markedet under Anleggsdagene på Gardermoen i januar.

Publisert Oppdatert

Tankene på 600 og 1000 liter er UN-godkjente og har tydelig merking med UN-godkjenningsnummer. Sertifiseringen forplikter oppfølging fra kjøper med periodisk kontroll hvert 5. år. Kontrollen omfatter blant annet tetthets- og trykkprøvekontroll, som er nødvendig for fortsatt godkjenning. - Det foregår mye ulovlig transport av diesel i Norge fordi brukerne ikke er bevisste på de strenge kravene som stilles til en IBC (intermediate Bulk Container) eller ADR-tank som disse tankene selges som, mener Peter Aanes, salgssjef på Vera Fiberglass AS. - Selger vi en tank med formål å transportere drivstoff, må den være godkjent for det.