Lastbiltransporten stiger igjen - i Danmark

Publisert Oppdatert

Lastbiltrafikken steg 6 prosent i første kvartal 2009, sier Transportnyhederne

Til tross for et fortsatt lavt nivå, viser nye tall fra Danmarks Statistik, at det sesongkorrigerte transportarbeidet rettet seg litt i første kvartal 2009. Stigningen var på 6 prosent i forhold til kvartalet før, skriver DI Transport. Tross stigningen, så er det fortsatt snakk om det nest laveste nivå på ti år, hvilket skyldes den økonomiske avmatningen både innenlands- og utenlands.

Transportarbeidet nasjonalt steg med 10 prosent i første kvartal 2009, mens internasjonal kjøring steg med én -1- prosent. Den er dermed uendret i forhold til kvartalet før. Tallene er sesongkorrigeret. Over de seneste fire kvartaler er det samlede transportarbidet falt med 4 prosent i forhold til året før og ligger på 19,4 mia. tonn/km.

Godsmengde er falt med 15 prosent

I det transportarbeidet er et utrykk for transportaktiviteten og dermed både tar hensyn til godsmengde og transportenes lengde, er det interessant å se på den fraktede godsmengde. Her viser de nyeste tall, at den sesongkorrigerte godsmengde er falt med 15 prosent i første kvartal 2009 i forhold til kvartalet før. Nedgangen er overveiende skjedd i den innenlandske transporten.