Lavere vekst i arbeidsledigheten

Publisert Oppdatert

Det er nå 78 400 helt arbeidsledige registrert hos Nav og arbeidsledigheten er på 3,0 prosent av arbeidsstyrken, skriver Transportarbeideren.

I løpet av juli har ledigheten økt med 700 personer justert for vanlige sesongsvingninger, viser den siste oversikten fra Nav.

- Ledigheten stiger nå langt mindre enn i vinter. Dette skyldes at færre nye arbeidssøkere melder seg hos Nav og at flere deltar på arbeidsmarkedstiltak, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie, i en pressemelding.

Av de 78 400 helt arbeidsledige er 9 500 personer permittert på heltid. Det er 34 300 flere ledige enn i juli i fjor.

Færre delvis ledige

I juli har antall delvis ledige gått ned med 1 200 personer, justert for vanlige sesongvariasjoner.

- Det er den første måneden antallet delvis ledige går ned siden september 2008. Antall delvis permitterte har også gått ned i juli og om lag en av fem delvis ledige er permittert, sier Saglie.

Sammenliknet med juli i fjor har antallet delvis ledige økt med 10 600 personer.

Flest unge menn

6,4 prosent av menn i alderen 20-24 år er arbeidsløse. Det er unge menn i 20 årene som har hatt den sterkeste økningen i arbeidsledigheten det siste året. For aldersgruppene 20-24 år og 25-29 år har ledigheten økt med henholdsvis 130 og 128 prosent fra juli i fjor.

Størst økning i bygg og anlegg

Det er yrker innen bygg- og anlegg som har hatt den største veksten i ledigheten det siste året. Her er det 6 100 flere ledige enn det var for ett år siden, en økning på hele 187 prosent. Størst økning har elektrikere og rørleggere, med nesten fire ganger så mange ledige som det var i juli i fjor.

Også for ingeniører og ikt-fag og industriyrker har ledigheten mer enn doblet seg det siste året, og særlig har veksten vært stor for støpere, sveisere og platearbeidere.