Ledigheten øker mest i Akershus

Publisert Oppdatert

Akershus er det fylket i landet med høyest stigning i arbeidsledigheten. Hurdal og Ullensaker er de kommunene som rammes hardest, Gjerdrum slipper billig unna, skriverEidsvoll Ullensaker blad..

Mens noen fylker har opplevd en nedgang i ledigheten i juni, er ledigheten fortsatt på vei opp i Akershus.

- Det ser ut til at ledighetsøkningen kommer senere i vårt fylke, sier fylkesdirektør for NAV Akershus, Ellen Chr. Christiansen.

Det er nå 6 350 helt arbeidsledige i Akershus, tilsvarende 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med juni i fjor, har ledigheten i Akershus økt med 120 prosent.

Fylkesdirektøren finner det bekymringsfullt at stadig flere blir langtidsledige:

- Av de 6 350 arbeidsledige i vårt fylke, er det 1 100 som har vært helt ledig i seks måneder eller lenger. Sirkulasjonen i arbeidsmarkedet er for tiden bekymringsfullt svak i Akershus, sier hun.

Utflating i bygg og anlegg

Økningen i antall ledige i bygg- og anleggsbransjen flatet ut i juni.

- Dette kan ha flere årsaker. Vi vet at en del utenlandske statsborgere, som ikke hadde opparbeidet seg økonomiske rettigheter, har valgt å returnere til hjemlandet sitt. Dermed er ikke disse registrert som arbeidssøkere i Norge lenger. Samtidig er det mulig vi nå ser de første tegnene på at regjeringens krisepakke begynner å gi effekt, sier Christiansen.

Selv om det er en svak økning i varehandelens omsetning på landsbasis, er det fortsatt økning i ledigheten innenfor lagerarbeid, varehandel og transport i Akershus.

- Disse næringene er ofte i samme næringskjede. Aktiviteten innen lager og transport henger tett sammen med aktiviteten i varehandelen, og disse tallene indikerer at folk fremdeles er forsiktig med pengebruken. Ifølge våre prognoser vil vi oppleve en økt ledighet innen varehandel ut året, sier Christiansen.

Statistikken fra NAV Akershus viser at det ble registrert 210 ledige stillinger innenfor transport i juni i år, mot 470 ledige stillinger i samme periode i fjor. - Det som skjer innen transport er interessant, fordi det er her vi ofte ser de første tegnene på hva som skjer med varehandelen, sier fylkesdirektøren.