Lemminkäinen velger intelligente Sandvik DT1131i-rigger for Tampere Rantaväylä-tunnel

Lemminkäinen Infra Oy, den største entreprenøren innen infrastruktur i Finland, valgte Sandvik DT1131i-tunnelrigger for utboring av en veitunnel i Tampere i Finland. Riggene, som er bygd i Tampere, skal stå for utboringen av den 2,3 kilometer lange bypasstunnelen, en del av Europavei 12 mellom Santalahti og Naistenlahti.

Publisert Oppdatert

Tunnelprosjektet i Rantaväylä, "Lakeside Route", tar sikte på å utvikle de sentrale områdene av byen Tampere. Tunnelen vil redusere problemet med gjennomfartstrafikk i byområdene samt legge til rette for utvidelse av sentrum og boligområdene ved innsjøen Näsijärvi.

Lakeside Route Tunnel er en del av Europavei 12 i Finland. Den består av to separate tunnelløp, hver med to enveiskjørte kjørefelt. Tunnelinnløpet får en bredde på 14 meter og er 7,5 meter høyt.

Den totale lengden på tunnelen er på 2,3 kilometer, hvorav 2,22 kilometer går gjennom stein. Den gjenværende delen bygges i betong. Klargjøringsarbeidet begynte i oktober 2013, og tunnelen skal etter planen åpne for trafikk i 2017. Budsjettet for prosjektet er på 180 millioner euro.

Det er dannet en allianse i forbindelse med tunnelbyggingen som består av utvikleren, kontraktøren og designere, og partene har underskrevet en fellesavtale for beregnede kostnader og andre KPI-er samt risikodeling.

En slik alliansemodell er forholdsvis ny i entreprenørbransjen, og samarbeid og felles nyskaping fra utvikler, kontraktør og designere forventes å gi betydelige kostnadsbesparelser. Partene i Lakeside Route Alliance er Lemminkäinen Infra Oy, byen Tampere, finske transportmyndigheter, konstruksjons- og designselskapet A-insinöörit Oy og konsulentselskapet Saanio & Riekkola Oy.

Sandviks avtale med Lemminkäinen inkluderer levering av to Sandvik DT1131i-tunnelrigger. Lemminkäinen valgte Sandvik på grunn av den intelligente riggteknologien, som er ideell for utfordringene i dette prosjektet, samt på grunn av Sandviks omfattende lokale service og støtte.

Sandvik DT1131i er en intelligent datastyrt tunnelrigg med tre bommer som er utviklet for utboring av tunneltverrsnitt på mellom 20-183 m2, inkludert boring av boltehull og mekanisert langhullsboring. DT1131is intelligente automatiske funksjoner og avanserte boreteknologi garanterer ekstremt nøyaktig utboring og reduserer styrken på og mengden skadelige vibrasjoner som forårsakes av sprengning, samt forenklet prosjektstyring.