Leonhard Nilsen & Sønner lavest på Rørvik - Straumsnes

Publisert Oppdatert

For andre gang på en uke har Leonhard Nilsen & Sønner gitt det laveste anbudet på en stor jobb i Region Nord. Denne gangen gjelder det strekningen Røvik-Straumsnes på riksveg 80 i Fauske kommune. Anbudet er på 355,157 millioner kroner.

Nest lavest ligger Mesta med 366,180 mill. Deretter følger AF Skandinavia (371,190 mill.) og Veidekke (407,318 mill.).

Prisene er høyere enn det opprinnelige kostnadsoverslaget skulle tilsi. Om det får noen konsekvenser for framdriften er foreløpig uklart.

Jobben inngår i Vegpakke Salten. Jobber er omlegging av Riksvei 80 mellom Røvik og Straumsnes. Dette skal føre til en innsparing på 6,2 kilometer på den aktuelle veien.

Entreprisen omfatter driving av en to kilometer lang tunnel og fire kilometer veg i dagen pluss en del arbeid på tilstøtende veger. Årsaken til de høye kostnadene forklares blant annet med de mange konstruksjonene som inngår i vegen. Den største av dem er en 104 meter lang bru. Entreprenørarbeidet skal være fullført innen juni 2011.

Anbudsfristen gikk ut 20. august. Den er utsatt to ganger. Første utsettelse som var på fire uker, skyldtes at det var mange jobber ute på anbud i regionen. Deretter ble fristen utsatt ytterligere seks dager på grunn av en feil på anbudsfilen.

I forrige uke var det anbudsåpning for den 1,7 km lange Liantunnelen på Grytøya i Sør-Troms. Da lå også Leonhard Nilsen & sønner lavest og Mesta nest lavest.

Prosjektet rv. 80 Røvika - Strømsnes er landsdelens første prosjekt som skal bygges med 1 meters midtfelt som tiltak mot møteulykker. Hvert kjørefelt blir 3,5 m bredt, vegskulderen får 1 meters bredde og midtfeltet blir på 1 meter. Detaljer rundt utformingen av midtfeltet er ikke bestemt.