Leverte helikopterbase

Torsdag 12. mars ble redningstjenestens nye helikopterbase på Florø overlevert. Forsvarsbygg har på oppdrag fra Justis- og politidepartementet etablert anlegget og vil stå for utleie og drift av anlegget.

Publisert Oppdatert

- Forsvarsbygg er stolte over å bidra til å styrke redningstjenesten og sikre en så viktig samfunnsoppgave, uttaler regionsjef Jens Levi Moldstad og eiendomssjef Rune Røen i Forsvarsbygg.

Den formelle åpningen av hangaren og utearealet ble foretatt av justisminister Knut Storberget i oktober 2009. Nå er også overnattings- og kontordelen på plass. Dermed er anlegget komplett, en viktig milepæl som i dag ble behørig markert gjennom en formell overlevering.

Viktig samfunnsansvar

Administrerende direktør i Forsvarsbygg; Frode Sjursen var til stede på torsdagens markering. I tillegg var representanter fra samarbeidspartnerne i Justis- og politidepartementet, Avinor, Helse Vest, Flora kommune, og ikke minst Forsvaret ved Luftforsvaret 330 skvadronen til stede.

Den nye redningsbasen vil være "hjem" for redningstjenestens personell plassert ved Luftforsvarets viktige redningsoppdrag i det ofte tøffe været langs Vestlandskysten. Forsvarsbygg ønsker våre nye leietagere velkommen.

Miljømessig gunstig drift

Miljø er et satsningsområde for Forsvarsbygg, og det har preget tilnærmingen til prosjektet. Tilstedevakten er derfor oppvarmet ved hjelp av en varmepumpe som overfører varme fra luft til vann som hovedenergikilde. Som reserve er det valgt gassoppvarming i stedet for olje. Ellers er det installert sensorer i hele bygget, som styrer ventilasjon og lys for å redusere energiforbruket.

Mange aktører og godt samarbeid

Samarbeidet med Avinor, Flora kommune, Forsvaret og ikke minst Justis- og politidepartementet er en viktig årsak til at man har kommet dit man er i dag. I tillegg har samarbeidet med Forsvarsbyggs kontraktspartnere og entreprenørene Allbygg og Entreprenørservice vært svært godt.