Likhetstrekk ved traktorulykker

Publisert Oppdatert

To av de tragiske dødsulykkene i sommer har klare fellestrekk, sier politiet. Begge har sannsynligvis havnet under traktorene i et forsøk på å stoppe disse.

7. mai omkom 66 år gamle Arne Hestad i Gaular. 2. juni omkom 87 år gamle Olav Aahaug etter utforkøyring på Ålhus i Jølster. 6. juni omkom 78 år gamle Ola Digernes i Sundsdalen i Førde.

Politiadvokat Jørn Lasse Førde Refsnes har hatt påtaleansvar for ulykka ved Laukeland i Gaular 7. mai og for ulykka i Sundsdalen i Førde 6. juni. Han sier til Forda.no at politiet har avsluttet etterforskingen av alle de tre traktorulykkene.

Kom under traktoren

Det var ingen vitner til noen av hendelsene. Ulykkene i Gaular og Førde har flere fellestrekk.

- I begge tilfella har traktoren komme i ukontrollert rørsle, og årsaka er at handbrekket ikkje var sett på med tilstrekkeleg effekt. Kva som vidare har skjedd, kan vi ikkje vere heilt sikre på, men mennene har komme under køyretøyet. Det har truleg skjedd medan føraren stod framfor køyretøyet, eller i samband med at føraren har prøvd å stogge traktoren, seier juristen til Firda.

Ved ulykken i Jølster var hendelsesforløpet et annet, i det traktoren havnet utfor en bratt skråning og veltet.

Arbeidstilsynet karakteriserer alle ulykkene som såkalte fristidsulykker, noe som ikke faller innenfor deres ansvarsområde.

Ingen av de tragiske sakene vil bli strafferettslig forfulgt, sier politiet.