Liten vekst i bygg og anlegg

Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten var på 315 milliarder kroner i 2010, viser foreløpige tall. Det er en økning på 2 prosent i forhold til året før.

Publisert Oppdatert

Sysselsettingen utgjorde 193 145 personer, som er en økning på 0,9 prosent fra 2009. Antallet foretak var stort sett uendret.

Omsetning på 145 milliarder kroner innenfor oppføring av bygninger

Den største næringen, oppføring av bygninger, utgjorde 46 prosent av hele bygge- og anleggsvirksomheten. Her ble det omsatt for 145 milliarder kroner i 2010. Dette er en økning på 2,7 prosent i forhold til året før. Antallet sysselsatte var om lag uendret.

Økning innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, det vil si utførelse av deler av bygge- og anleggsvirksomhet eller forberedelser for det, hadde en omsetning på 142 milliarder i 2010. Det er en økning på 2,8 prosent. Antall sysselsatte steg med 0,6 prosent til 112 579 personer.

Anleggsvirksomheten omsatte for 27 milliarder kroner i 2010, som er 4,7 prosent mindre enn året før.