LNS-gruppen etablerer seg på Grønland

Torsdag 26. januar inngikk LNS-konsernet avtale om kjøp av majoritetene av aksjene i Greenland Mining Services AS (GMS) på Grønland.

LNS-gruppen satser tungt og langsiktig på Grønland.

LNS-gruppen satser tungt og langsiktig på Grønland.

Publisert Oppdatert
LNS sto for byggingen av det globale frøhvelvet på Svalbard på oppdrag for Statsbygg. Frøhvelvet er bygget inn i fjellet, som et sikkerhetshvelv, og består av tunneler og tre fjellhaller. Hvelvet holder en konstant temperatur på minus 18 grader.

LNS sto for byggingen av det globale frøhvelvet på Svalbard på oppdrag for Statsbygg. Frøhvelvet er bygget inn i fjellet, som et sikkerhetshvelv, og består av tunneler og tre fjellhaller. Hvelvet holder en konstant temperatur på minus 18 grader.

Aksjekjøpet er et ledd i LNS-gruppens polare satsing. "GMS er med dette styrket til å fortsatt delta i den eksisterende og sterkt voksende mineralindustrien på Grønland. LNS-gruppen har i lang tid vært blant Norges ledende aktører på underjords- og gruveprosjekter samt at selskapet har en unik kompetanse på å løse prosjekter i polare områder hvor det er store utfordringer med logistikk", heter det i en pressemelding.

LNS-gruppen satser tungt og langsiktig på Grønland og ønsker å være den naturlige samarbeidspartner for gruveselskaper og andre byggherrer på verdens største øy. Selskapets ønsker å videreutvikle den polare kompetansen de har opparbeidet på Svalbard og i Antarktis, og de har som mål å være verdens fremste selskap på prosjekter i polare strøk.

I følge pressemeldingen har LNS konsernet med dette ytterligere styrket sin profil "LNS fra Pol til Pol".

Greenland Mining Services AS

GMS var en av de første grønlandske entreprenørselskapene som ga tjenester til olje-, gass- og mineral industrien på Grønland. Selskapet er foruten entreprenørvirksomheten spesialisert på tjenester innen leteboring, feltarbeid og logistikk.

GMS har vært på utkikk etter en større samarbeidspartner for å kunne bli en totalleverandør av tjenester til de store gruveprosjektene som forventes å bli utviklet på Grønland i årene som kommer.

Eierskap

Eierskapet er som følger:

  • LNS konsernet                            58,61 %       
  • Rasmus Chr. Rasmussen (RCR)     27,05 %       
  • Grønland Venture AS                   14,34 %       

Det er videre laget en avtale hvor LNS Konsernet overtar alle aksjene i GMS i 2017. Den daglige ledelsen av selskapet vil forbli den samme med Rasmus Chr. Rasmussen som adm. dir.

LNS Spitsbergen har siden 2004 vært engasjert av Kongsberg Satellite Service AS for å utføre tjenester på Trollstasjonen i Antarktis. Arbeidet pågår i sommersesongen, som på Antarktis er fra november til februar.

LNS Spitsbergen har siden 2004 vært engasjert av Kongsberg Satellite Service AS for å utføre tjenester på Trollstasjonen i Antarktis. Arbeidet pågår i sommersesongen, som på Antarktis er fra november til februar. Foto: Foto: LNS