LNS skal bygge indisk stasjon i Antarktis

25 mann får Antarktis som arbeidsplass i vinter. LNS skal bygge en indisk forskningsstasjon.

Publisert Oppdatert

Den nye stasjonen som Leonhard Nilsen & Sønner /(LNS) har fått kontrakten (fase 1) på byggingen av, har fått navnet Bharati som betyr India på Hindi. Prosjektet med byggingen av Bharati er delt opp i to byggetrinn; Fase 1 sesongen 2010-2011, som omfatter infrastruktur og fundamentering for stasjonsbygningen. Fase 2, som skal utføres i 2011-2012, vil omfatte selve stasjonsbygningen og har anbudsfrist i oktober.

26. september vil LNS seile ut fra Risavika havn i Tananger og vil da ha med seg alt av verktøy, materiell, utstyr og maskiner som skal til for å utføre kontraktsarbeidet som omfatter:

* Komplett tankanlegg med fyllingsstasjon. Tankanlegget består av 13 tanker som er på 24.000 liter.

* Etablering av helikopterlandingsplass på 30 x 30 meter i betong.

* Fundamentering (peler og betong) til selve forskningsstasjonen, som er ca 30 x 50 meter og 12 meter høy.

* Etablering av rørgatetraseer i stål (fra 1,5 til 6 meter over bakken), ca 720 meters lengde.

* Avløp, vann og drivstoffledninger.

*Bygging av ca 300 meter anleggsvei.

Totalt kommer LNS til å sende ned 87 20-fots containere på totalt ca. 1400 tonn. Inkludert i utstyrsmengden er alt av bygningsmateriell, forbruksmateriell, komplett operativt verksted, kjøkken og kontorfasiliteter pluss ivaretagelse av sanitærforhold, mat, klær og alt av småting som det måtte være bruk for, utstyr for å produsere både strøm og vann, telt og containere, samt en liten park med anleggsmaskiner. Av anleggsmaskiner sendes det ned gravemaskin, borrerigg m/kompressor, dozer, vals, hjullaster, teleskoptruck, betongblandemaskiner, og to stk. MenziMuck.

LNS sender totalt ned 25 arbeidere i forbindelse med dette prosjektet. Utreise fra Cape Town er den 1.november om bord på lasteskipet Ivan Papanin og alle reiser hjem samme vei når alle arbeidene er utført og senest innen 27.mars.

Byggeplassen ligger på østsiden av kontinentet på en liten halvøy, Bharati Island, mellom Thala fjord og Quility Bay i Larsemann Hills-regionen i Princess Elizabeth land.?Nærmeste nabo er den russiske forskningsstasjonen Progress II som ligger ca en mil unna. Eneste flyforbindelse med resten av verden er mellom Cape Town og den russiske basen Novolazarevskaya (Novo) som ligger på nordvestlig side av Antarktis. Mellom Novo og Progress II går det småfly ved behov. Flydistansen er på ca 8 timer.

Forskningsstasjonen er designet av Bert Bücking, Bof-architekten