LNS styrker organisasjonen

LNS-konsernet har hatt en stor ekspansjon i de senere år. Konsernet har prosjekter i hele Norge, Svalbard, Grønland, Chile, Hong Kong og Antarktis, og er sannsynligvis den entreprenøren som er utbredt på det største geografiske området i verden.

Publisert Oppdatert
Ann Pedersen (55) er ansatt som prosjektdirektør region Nord i LNS.
Ann Pedersen (55) er ansatt som prosjektdirektør region Nord i LNS.
Frank Jakobsen (52) er ansatt som ny administrerende direktør i LNS Spitsbergen As.
Frank Jakobsen (52) er ansatt som ny administrerende direktør i LNS Spitsbergen As.

Bedriftens kompetanse er svært etterspurt, særlig innenfor gruve- og anleggsdrift i polare områder. LNS-konsernet står overfor mange spennende og utfordrende prosjekter de nærmeste årene. For å imøtekomme dette har det vært nødvendig å gjøre noen organisatoriske endringer.

Dette gjøres for å effektivisere og optimalisere driften, og vil gjøre LNS-konsernet mer konkurransedyktig i fremtiden. Det er derfor med virkning fra 1. september d.å. gjort følgende endringer i ledelsen i LNS-konsernet:

Prosjektdirektør region Nord

Ann Pedersen (55) er ansatt som prosjektdirektør region Nord i LNS med virkning fra 1. september d.å. Hun vil ha ansvar for våre prosjekter i Narvik og Kjennsvatn samt alle nye prosjekter for LNS som kommer i Nord-Norge og på Svalbard. Ann vil fullføre de prosjektene som hun har hatt ansvaret for som administrerende direktør i LNS Spitsbergen og som prosjektdirektør i LNS, fortsatt ha fokus på kommende prosjekter på Svalbard. Hun er utdannet fra Narvik ingeniørhøgskole i 1978 og er utdannet jurist fra Universitet i Tromsø i 2006. Ann har 35 års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen både fra byggherre- og entreprenørsiden. Hun begynte LNS i desember 2006 og overtok som administrerende direktør i LNS Spitsbergen i august 2009. Hun inngår i firmaets ledergruppe og vil rapportere til administrerende direktør.

Ny adm. direktør

Frank Jakobsen (52) er ansatt som ny administrerende direktør i LNS Spitsbergen As (LNSS) med virkning fra 1. september d.å. Frank har vært ansatt i LNSS fra 1. januar 2000, og har i de senere år vært prosjektdirektør i selskapet. I de senere årene har han særlig jobbet opp mot våre prosjekter på Grønland og Antarktis. Han er utdannet Statens Bergskole 1986 og var hospitant på NTH i 1987. Han startet som gruvearbeider i Store Norske Spitsbergen Kulkompani As (SNSK) i 1980. Etter 1987 har vært bl.a. gruvesjef i Svea og Logistikksjef i SNSK. Han hadde en meget sentral og avgjørende rolle i forbindelse med oppbyggingen av LNSS etter at selskapet ble etablert i 2000 i samarbeid med SNSK.

Prosjektdirektør region Sør

Ruth Gunlaug Haug (50) er ansatt som prosjektdirektør region Sør med virkning fra 1. september d.å. Hun vil være ansvarlig for Sjøskogen og alle nye prosjekter som LNS får i Sør-Norge. Hun vil være ansvarlig for kontakt mot myndigheter, organisasjoner, byggherrer, leverandører og samarbeidspartnere i region Sør. Ruth vil også ha ansvaret for å bygge opp et fagmiljø slik at vi har kapasitet og kompetanse for de fremtidige prosjektene som kommer i Sør-Norge. Ruth er utdannet fra NTH i 1987 og har en Master innen Construction Management fra University of Colorado i 1991. Tidligere har hun vært ansatt i Statens vegvesen og vært involvert i mange av de største samferdselsprosjektene i Norge, og var også med i utskillelsen og oppbyggingen av Mesta. Hun har vært avdelingsdirektør for geo- og tunnelseksjonen i Vegdirektoratet og har bl.a. initiert og bygget opp Tunnelskolen i Statens vegvesen. I tillegg har hun vært første kvinnelige formann Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) og er nå styremedlem i International Tunnel Association (ITA). Ruth har vært ansatt som Prosjektleder i LNS siden 1. januar 2011. Hun inngår i firmaets ledergruppe og vil rapportere til administrerende direktør.

Ruth Gunlaug Haug (50) er ansatt som prosjektdirektør region Sør
Ruth Gunlaug Haug (50) er ansatt som prosjektdirektør region Sør