Lokale ligger bra i Grimstad

Publisert Oppdatert

To lokale entreprenører leder konkurransen om utvidelse av E 18 i Aust-Agder, skriver Teknisk Ukeblad.

Lavest ligger Oveland fra Froland med et anbud på 9,366 millioner kroner. Nr. to er E Gauslå & Sønner fra Arendal med 11,885 millioner. Skanska vil ha 13,834 millioner for jobben.

Strekningen som skal utvides er 1,4 km lang og går mellom Øygardsdalen og Frivoll i Grimstad kommune. Hensikten med utvidelsen er å gjøre vegen bred nok til at midtdeler kan settes opp. Montasje av midtdeleren inngår i entreprisen.

Oppdraget har vært utlyst to ganger i år. Første gang gjorde Vegvesenet det klart at anbud over 10 millioner kroner ikke kunne godtas. Jobben skulle fullføres i løpet av 2008, og det var ikke dekning i budsjettet hvis anbudene overskred denne grensen.