Løsning mellom Trondheim og Steinkjer

Statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Marit Arnstad offentliggjorde nylig regjeringens valg av løsning for videre utbygging av vei og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer. Løsningen innebærer blant annet at Trønderbanen blir elektrifisert og at reisetiden med tog nesten blir halvert på strekningen.

Samferdselsminister Marit Arnstad vil nå ta initiativ til et møte med direktoratet og næringen for å utveksle synspunkter og drøfte handlingsrommet i forhold til det regelverket som foreligger.

Samferdselsminister Marit Arnstad vil nå ta initiativ til et møte med direktoratet og næringen for å utveksle synspunkter og drøfte handlingsrommet i forhold til det regelverket som foreligger.

Publisert Oppdatert

- Dette understreker regjeringens satsning på samferdsel, sa statsminister Jens Stoltenberg under presentasjonen av løsningsvalget på Værnes.

Regjeringen går nå inn i en intensiv fase i arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP).

Regjeringens har valgt å gå videre med det såkalte "Konsept 1" i Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning vei/bane Trondheim - Steinkjer, som ble framlagt i august 2011.

Dette skal ikke være til hinder for at regjeringen på et seinere tidspunkt kan beslutte å forsterke ambisjonene for jernbanen nord for Åsen, i tråd med "Konsept 2" i utredningen.

"Konsept 1", som planleggingen skal ha som utgangspunkt, innebærer:

Vei: Modernisering - med møtefri vei Trondheim - Steinkjer. Firefelts vei Trondheim - Stjørdal, to - tre felt Stjørdal - Steinkjer.

Jernbane: Elektrifisering, dobbeltspor Trondheim - Stjørdal, tunnel i Fordbordfjellet og kryssingsspor. Reisetiden med tog blir en time og 19 minutter, mot to timer og sju minutter i dag.

Kostnadene for en slik utbygging er nå anslått til i alt 23,6 milliarder kroner - 11 milliarder kroner for vei og 12,6 milliarder kroner for jernbane.