Lovbrudd ved ni av ti anlegg

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Fylkesmannen har i år gjennomført en landsdekkende kontrollaksjon mot aktører som produserer asfalt. Det ble gjennomført 65 tilsyn i 15 fylker. Det er avdekket lovbrudd ved ni av ti anlegg. Nå forventer Klif at bransjeforeningen bidrar til at aktørene følger miljøregelverket.

En rekke asfaltverk ble kontrollert. Ifølge Klif var kontrollen nedslående. Arkivfoto.

En rekke asfaltverk ble kontrollert. Ifølge Klif var kontrollen nedslående. Arkivfoto.

Publisert Oppdatert
Veidekkes asfaltverk i Moss ble kontrollert.
- Det er veldig positivt at Klif og fylkesmannen gjennomfører tilsyn. Det er også bra at at tilsynene er varslet på forhånd, slik at vi har kunnet forberede oss. Vi har lært mye i prosessen, og fått orden og system på mye som vi kanskje ikke hadde like god oversikt over tidligere, sa Hans Ragnar Braathen, HMS-/HR-leder i Veidekke Asfalt, Region Sør like etter kontrollen.

Veidekkes asfaltverk i Moss ble kontrollert. - Det er veldig positivt at Klif og fylkesmannen gjennomfører tilsyn. Det er også bra at at tilsynene er varslet på forhånd, slik at vi har kunnet forberede oss. Vi har lært mye i prosessen, og fått orden og system på mye som vi kanskje ikke hadde like god oversikt over tidligere, sa Hans Ragnar Braathen, HMS-/HR-leder i Veidekke Asfalt, Region Sør like etter kontrollen.

Ved asfaltverk brukes både  bitumen, oljer, og andre tilsettingskjemikalier. Dette kan innholde giftige og miljøskadelige stoffer. Arkivfoto

Ved asfaltverk brukes både bitumen, oljer, og andre tilsettingskjemikalier. Dette kan innholde giftige og miljøskadelige stoffer. Arkivfoto

Mye farlig avfall og kjemikalier var dårlig merket og uforsvarlig lagret, og en rekke anlegg manglet dokumentasjon på at farlig avfall var levert til forsvarlig behandling ved godkjent mottak.

Mye farlig avfall og kjemikalier var dårlig merket og uforsvarlig lagret, og en rekke anlegg manglet dokumentasjon på at farlig avfall var levert til forsvarlig behandling ved godkjent mottak. Foto: Foto: Fylkesmannen i Østfold.

Aksjonen kom ikke uanmeldt. Informasjon om kontroll gikk ut i god tid. Allikevel ble det avdekket mijløskadelige utslipp nesten hos samtlige asfaltverk.

Det er første gangen landsomfattende kontrollaksjon rettet mot asfaltprodusenter har forekommet.

Les også: Miljøtilsyn gjennomført på asfaltfabrikkene

Resultatene viser at asfaltverkene har mange brudd i forhold til håndtering av kjemikalier og farlig avfall og har mange mangler i sitt internkontrollsystem

Bare fem av 65 anlegg drev helt i tråd med regelverket. Fire anlegg er registrert med alvorlige avvik og særskilt oppfølging, og Fylkesmannen vil vurdere anmeldelse i disse sakene.

Asfaltverkene har fått korte frister på å rette opp lovbruddene, og flere har fått varsel om tvangsmulkt dersom fristen overskrides.

Her er de mest alvorlige lovbruddene (avvik) som ble avdekket under aksjonen:

  • Over 6 av 10 anlegg hadde avvik på kjemikaliehåndtering
  • Nesten 7 av 10 anlegg hadde avvik på håndtering av farlig avfall
  • Nesten 7 av 10 anlegg hadde avvik i internkontrollsystemet
  • Nesten 3 av 10 anlegg mangler dokumentasjon på at målinger og beregninger av støy og utslipp til luft skjer i henhold til krav.
  • 2 av 10 anlegg har avvik på tekniske installasjoner og utslippskontroll til luft er mangelfull

Fylkesmennene som har gjennomført kontrollene vil følge opp lovbrudd og forbedringspunkter overfor hver enkelt bedrift, melder Klif i en presseuttalelse.

Klifs forventninger til asfaltbransjen

Disse nedslående resultatene fra aksjonen viser at bransjen ikke møter myndighetenes forventninger til etterlevelse av regelverket, mener Klif.

Når så vidt mange virksomheter ikke har en god håndtering av kjemikalier og farlig avfall viser det at det er behov for bedre rutiner og styrket kompetanse ute i bedriftene.

Klima- og forurensningsdirektoratet forventer at Foreningen Asfalt og Veiservice tar ansvar for å bidra til at deres medlemmer følger miljøregelverket, blant annet gjennom å heve kompetansen og forbedre sine rutiner.