Luftesjakta i Øyertunnelen ferdigboret

I stedet for å sprenge ut luftesjakta i Øyertunnelen ble den boret ut med såkalt raise-boreteknikk. Boringen av sjakta ble gjort i august. Nå gjenstår det å inspisere og sikre den.

Raising-rigg. Borkrona som ble brukt til boring av luftesjakta i Øyertunnelen, ble trukket oppover av en rasing-rigg som stod på toppen av tunnelen

Raising-rigg. Borkrona som ble brukt til boring av luftesjakta i Øyertunnelen, ble trukket oppover av en rasing-rigg som stod på toppen av tunnelen Foto: Foto: Arild M. Løkken, Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

Det tok fjorten dager å bore den 85 meter lange vertikalsjakta, som har en diameter på 5,5 meter. Sjakta skal lede luft ut fra tunnelen.

- Det vi gjør nå, er å sikre området på toppen av sjakta for folk og dyr. Først med et to meter høyt stålgjerde og så med ei solid rist over hullet, sier kontrollingeniør Sigmar Natvik i Statens vegvesen.

Entreprenøren AF og Statens vegvesen skal i disse dager foreta inspeksjon av luftesjakta. Inspektørene blir da senket ned i sjakta ved hjelp av en mobilkran og en spesiallaget korg med tak. Når sjakta er kontrollert, skal den sikres med sprutbetong og bolter. Sikringsarbeidet utføres manuelt fra den spesiallagde korga.

Raise-boring

Vertikalsjakter blir vanligvis sprengt ut, fra tunnelen og oppover. Sjakta i Øyertunnelen derimot, ble boret ut med raise-boremaskin. Det betyr at man først borer med en liten borkrone fra toppen av fjellet og ned i tunnelen.

Den lille borkrona blir så koblet av borestrengen og en stor borkrone satt på. Borestrengen med den store krona blir trukket fra tunnelen og oppover mot toppen av fjellet.