Lyst til å bygge tunnel?

Statens vegvesen har ledig stilling på Helgeland med søknadsfrist 17. oktober.

Publisert Oppdatert

Vegpakke Helgeland omfatter utbygging og utbedringer av E6 på Helgeland, samt rv. 78. Avhengig av endelige beslutninger om hvilke kommuner som inkluderes i pakken samt endelig prosjektomfang, kan totalt utbyggingsvolum ligge i størrelsesorden 2,2 - 3 mrd. kroner. Pakken planlegges finansiert med statlige bevilgninger, bompenger samt omdisponerte fergemidler.

I 2009 forventer vi byggestart på rv. 78 Toventunnelen med tilknytningsveger. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 1,4 mrd. kr og innebærer bygging av bla. den 10,7 km lange Toventunnelen. Byggetida er omtrent 5 år. De nærmeste årene forventer vi også byggestart på flere parseller på E6.

I forbindelse med at byggestart nærmer seg søker vi etter byggeleder. Stillingen vil ha en sentral rolle i utarbeidelse av byggeplaner inkl. konkurransegrunnlag og senere ha ansvaret for gjennomføringen av entrepriser tilknyttet prosjektet. Kontorsted er Mosjøen.

Stillingens arbeidsoppgaver:

¿ Utarbeide konkurransegrunnlag

¿ Følge opp de kontraktsmessige forhold

¿ Ansvar for byggemøte i kontraktsforholdet mot entreprenør

¿ Budsjettering og økonomioppfølging

¿ Rapportere framdrift og økonomi for sine prosjekt til prosjektleder

¿ Utarbeide HMS-planer

¿ HMS-koordinator på sine prosjekt

Kvalifikasjonskrav:

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år. Kompetanse innen et eller flere av fagfeltene veg, betong, tunnel. For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Stillingen lønnes fra kr 353 000 til kr 505 400,- brutto pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Det er pliktig 2 % pensjonsinnskudd og 6 måneder prøvetid.