Må ansette flere folk

For tre måneder siden sa entreprenør Albert Kr. Hæhre opp 25 ansatte og 70 som jobbet på kontrakt. I løpet av våren må han ansette 50 nye.

Dataene som den tidligere Mesta-ansatte tok med seg inn i Hæhre var meget verdifulle for Hæhre. Sammen med rekruttering av Mestas nøkkelkompetanse innen tunnel, utgjorde dette etter Økokrims oppfatning, et meget verdifullt springbrett for Hæhres tunnelsatsing.

Dataene som den tidligere Mesta-ansatte tok med seg inn i Hæhre var meget verdifulle for Hæhre. Sammen med rekruttering av Mestas nøkkelkompetanse innen tunnel, utgjorde dette etter Økokrims oppfatning, et meget verdifullt springbrett for Hæhres tunnelsatsing.

Publisert Oppdatert

Anleggsfirmaet har hele landet som marked og regner med å ha fulle ordrebøker for lang tid fremover i løpet av første halvår. - Det går virkelig unna og det er mange jobber å regne på, sier Albert K. Hæhre til Drammens Tidende.

Firmaet har skrevet under på en storkontrakt med veivesenet på 92 millioner kroner for bygging av Gulringen tunnel i Sogn. Denne jobben er allerede igangsatt og bedriften er også i full sving med å bygge Ikea i Sørlandsparken, samt en hel rekke andre prosjekter. Det går f.eks daglig seks tusen tonn steinmasse fra Langøya til Bjørvika.

Den delen som arbeider direkte mot byggebransjen, sliter dog. - Hæhre forklarer: Hovedutfordringen er ikke lenger renten, men at bankenes krav til egenkapital har steget fra 15-20 prosent til mellom 40 og 50. Ingen utbygger har sjans til å etterkomme slike krav, og dermed går markedet i stå, avslutter han.