MajaTeknobygg AS viderefører hoveddelen av virksomheten i Grunnarbeid AS

MajaTeknobygg gjennomførte i dag et informasjonsmøte for alle ansatte i Grunnarbeid om veien videre, etter at den trønderske bedriften måtte melde konkurs i forrige uke.

Veibygging var et av kjerneområdene til Grunnarbeid. Dette fotoet er fra ett av de store prosjektene - nemlig E39 Svadalsryggen-Staurset.

Veibygging var et av kjerneområdene til Grunnarbeid. Dette fotoet er fra ett av de store prosjektene - nemlig E39 Svadalsryggen-Staurset. Foto: Foto: Grunnarbeid AS

Publisert Oppdatert
Etter ganske nøyaktig ett år i sjefstolen måtte daglig leder i Grunnarbeid, John Peter Alstad, i forrige uke gå den tunge veien til tingretten.

Etter ganske nøyaktig ett år i sjefstolen måtte daglig leder i Grunnarbeid, John Peter Alstad, i forrige uke gå den tunge veien til tingretten. Foto: Foto: Grunnarbeid AS

På E6 Møllenberg var Grunnbygg underentreprenør for NCC. Oppstarten var i mai 2010 og byggesummen var 90 millioner kroner. Kontrakten til NCC omfattet 500 meter ny vei og tunnel.

På E6 Møllenberg var Grunnbygg underentreprenør for NCC. Oppstarten var i mai 2010 og byggesummen var 90 millioner kroner. Kontrakten til NCC omfattet 500 meter ny vei og tunnel. Foto: Foto: Grunnarbeid AS

MajaTeknobygg ble i går ettermiddag enig med bostyret og Handelsbanken som panthaver om å videreføre hoveddelen av Grunnarbeids bygg- og anleggsvirksomhet. Dette innebærer at mellom 100 og 150 arbeidsplasser er reddet, noe Jan Hatling, de Grunnarbeidansattes hovedtillitsvalgte, setter pris på.

Les også: Grunnarbeid er konkurs

- MajaTeknobygg anklages for å ha trukket seg fra kjøpsavtalen forrige uke nettopp for å komme i denne posisjonen, men jeg har sett tallene og vet at de ikke hadde noe annet valg. Jeg har tro på at dette er den beste løsningen slik situasjonen er nå.

Dette bekrefter Svein O. Berg, konsernsjef i MajaTeknobygg. - I november kjøpte vi Grunnarbeids eiendom i Vikelvfaret slik at de skulle ha kapital til å drive frem til overtakelsen i januar, noe som viser at vi hadde til hensikt å overta aksjene.

Da det viste seg at likviditeten var over 100 millioner svakere enn det tidligere prognoser antydet, hadde vi ikke noe annet valg enn å trekke oss, sier han. - Nå ønsker vi å jobbe mot fremtiden, og sammen se mulighetene som finnes.

Teknobygg Anlegg AS

Et nytt selskap, Teknobygg Anlegg AS, er nå etablert. Det er dette som vil overta ansatte og som også har inngått avtale om kjøp av driftsmidler, varelager og kundefordringer av konkursboet. Bostyret uttalte på informasjonsmøtet at både offentlige instanser, bank, kunder, leverandører og ansatterepresentanter var enige om valg av kjøper.

Daglig leder i Teknobygg Anlegg blir Per Inge Henriksen. Han har drevet Grunnarbeid siden november i fjor da aksjekjøpsavtalen ble inngått. - Vi jobber nå med å komme frem til gode løsninger med byggherrene i de forskjellige prosjektene Grunnarbeid var involvert i, sier han, og påpeker at fremtiden ser lys ut med tanke på anleggsaktiviteten i Midt-Norge.

Anleggssatsing

MajaTeknobygg besluttet for over ett år siden å satse på anleggsvirksomhet. - Konsernet ser et potensiale i anlegg da investeringene i ny infrastruktur vil være betydelig i årene fremover. I tillegg er anleggsvirksomhet motsyklisk i forhold til bygg, hvor MajaTeknobygg har en betydelig virksomhet, uttaler Svein O. Berg.

Erfaren medeier

I det nye selskapet blir Per Aftreth medeier med en eierandel på 25%. Aftreth er gründeren som etablerte og bygde opp entreprenørselskapet AF-Gruppen. - AF-Gruppen er en av de store og ledende aktørene innenfor anlegg i Norge. For å styrke vår finansielle kapasitet og ikke minst for å få tilgang på tung industriell kompetanse inviterte vi Per Aftreth inn på eiersiden. Vi er meget godt fornøyd med at han takket ja til invitasjonen, sier Berg.

I det nye selskapet blir Per Aftreth medeier med en eierandel på 25%. Aftreth er gründeren som etablerte og bygde opp entreprenørselskapet AF-Gruppen.

I det nye selskapet blir Per Aftreth medeier med en eierandel på 25%. Aftreth er gründeren som etablerte og bygde opp entreprenørselskapet AF-Gruppen. Foto: Foto: AF-gruppen