"Maktmisbruk av Økokrim"

Publisert Oppdatert

Albert Kr. Hæhre møtte Økokrim i tingretten.

At Økokrim legger seg etter Albert Kr. Hæhre mener hovedpersonen selv er direkte misbruk av makt og ressurser.

- I verste fall har vi begått en formalitetsfeil. Vi har ikke brutt regnskapsloven slik de hevder, bedyrer Hæhre overfor Bygdeposten.

I dag torsdag behandlet Eiker, Modum og Sigdal tingrett tiltalen Økokrim har tatt ut mot Albert Kr. Hæhre. Hovedpersonen selv føler seg som småfisk jaktet på av sulten storfisk.

- Jeg føler Økokrim er ute etter å vinne denne saken for å pynte på sin statistikk, sa Hæhre til Bygdeposten da retten var hevet torsdag ettermiddag.

"Tåkelegging"

Næringslivstoppen fra Vikersund er tiltalt for brudd på regnskapsloven og momsloven. Det skjer i kraft av hans verv som styreformann i selskapet Albert Kr. Hæhre AS.

Tiltalen er basert på tre fakturaer sendt Brusletto Maskin AS i 2003 i forbindelse med arbeid Hæhre AS utførte på Lidl Norges lagertomt i Vinterbro i Follo. Entreprenør Hæhre ble kontaktet med forespørsel om leie av bulldoser, transport av leirmasse og deponering av massen. Det tre aktuelle fakturaene er betaling Hæhre fikk for disse tre tjenestene.

Økokrim mener Hæhre brøt regnskapsloven og momsloven ved å utstede og regnskapsføre disse tre fakturaene hvor underbilag og dokumentasjon manglet på deler av beløpene. Disse beløpene er i fakturaene referert til som "avtale". Til sammen utgjorde den dokumentpliktige delen av fakturaene 320 000 kroner.

"Burde vært mer tekst"

Hæhres forsvarer tilbakeviser Økokrims påstander om forsøk på å tåkelegge betaling av tjenester. I avslutningsprosedyren vektla forsvarer at det selvsagt burde vært mer utfyllende tekst i fakturaen om hva betalingen gjaldt. Men henviste samtidig til at underbilagene skal vise hva som er betalt for.

- All dokumentasjon var til stede i regnskapet. Bortsett fra den lille beskrivelsen av hva dette gjaldt - nemlig avtale om leie av deponiplass. Kan en slik liten forglemmelse være nok til straffeforfølgelse? Nei mener jeg, sa advokat Sæther henvendt til retten.

Hæhre selv benyttet anledningen i vitneboksen til også å beklage at teksten i fakturaen ikke var utfyllende nok for kontrollmyndigheten.

- Jeg ser at vi burde vært mer utfyllende i avtaleteksten. Men på den annen side kan jeg ikke kontrollere alle underbilag til fakturaer. I fjor fakturerte vi for over én milliard, så jeg må overlate den jobben til regnskapskontoret og administrasjonen, som jeg har full tillit til, forklarte Hæhre.

Dom i morgen

Han påpekte at avtalen med Brusletto Maskin AS ble notert i stikkordsform på en lapp, etterfulgt av håndtrykk som ble bevitnet. Derfor ble det referert til "avtalen" i fakturaen selskapet sendte til Brusletto Maskin.

- Det er ikke alltid man gjør avtaleforhold skriftlig. Spesielt hvis avtaler gjøres per telefon eller med kjente kunder man har samarbeidet med i flere år, sa Hæhre.

Økokrim la ned påstand om at Hæhre dømmes til å betale en bot på 30 000 kroner for brudd på regnskapsloven og momsloven. Det kreves også at han betaler saksomkostninger.