Målselv Maskin bygger Mauken-Blåtind

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Målselv Maskin AS om å bygge den østlige delen av sammenbindingen Mauken - Blåtind.

Publisert Oppdatert

Kontrakten har en verdi på om lag 114 millioner kroner inkludert mva.

Oppdraget er å bygge 11 kilometer vei og 1 kilometer tunnel fra E6 østover til Mauken skyte- og øvingsfelt. Forsvarsbygg fikk inn tre tilbud i denne konkurransen.

Største kontrakt

Målselv Maskin er den største maskinentreprenøren i Troms og har hatt en rekke oppdrag for Forsvarsbygg. Men denne kontrakten er likevel spesiell.

- Dette er den største kontrakten Målselv Maskin noen gang har underskrevet, sier daglig leder Svein-Erik Løvli.

Leonard Nilsen & Sønner skal være underentreprenør og ha ansvaret for tunnelen. LNS er spesialisert på blant annet tunnelarbeider og har oppdrag over hele verden. Storegga Entreprenør blir underleverandør på betongarbeider.

Samarbeid

- Tilbudet fra Målselv Maskin var rimeligst, og tilfredsstiller også de øvrige krav vi har stilt. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt på første del av sammenbindingen fra E6 vestover i Blåtind, sier sjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg Utvikling nord.

Sammenbindingen av Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt består av en skogsbilvei klasse 2 med tilhørende manøverområder. Selve veien blir tilpasset slik at Forsvarets største kjøretøyer kan ferdes trygt mellom skytefeltene.

Byggestart er planlagt høsten 2009. Det vil bli enkelte opphold i anleggsarbeidet av hensyn til reinflyttingen.

Sammenbindingen Mauken - Blåtind skal krysse E6 med ei bru sør for Heia i Balsfjord. Konkurransen om bygging av brua blir lyst ut i 2010 og hele sammenbindingen er planlagt ferdig i 2011.