Mandag gjenåpnes Jernbanetorget av Navarsete

Mandag kan de kollektivreisende og gående ta i bruk det nye Jernbanetorget. Det er samferdselsminister Liv Signe Navarsete – sammen med 300 barn og ungdom, som offisielt vil gjenåpne Norges travleste og viktigste kollektivknutepunkt.

Publisert Oppdatert

Mandag den 27. april gjenåpnes Jernbanetorget, Norges største kollektivknutepunkt. Jernbanetorget fremstår nå som et mer effektivt og oversiktlig knutepunkt, og ikke minst et triveligere byrom.

Slik er det nye Jernbanetorget

- Jernbanetorget har fått nye trikketraseer og holdeplasser, for både buss og trikk, bredere fortau, flere trær og benker - og har gjennomgått en generell estetisk oppgradering. Forbedringene gagner både fotgjengerne og de kollektivreisende. De reisende kan glede seg over enklere knutepunkt med bedre oversikt og lettere overganger, oppsummerer prosjektleder Harald Rapp-Nilsen i Statens vegvesen Region øst.

Jernbanetorget er Norges største kollektivknutepunkt med 150 000 kollektivreisende hver eneste dag. Det er dessuten den ene enden av Norges paradegate, Karl Johan. Slottet ligger i den andre enden. Jernbanetorget er manges første møte med Oslo og Norge når de kommer med NSB eller Flytoget fra Gardermoen.

En viktig kulturarena

Mer enn 300 barn og unge, samferdselsminister Liv Signe Navarsete, byrådsleder Erling Lae og en artist med et hjerte som banker for Oslo og byens sjel, nemlig Lars Lillo-Stenberg, vil mandag være med på å markere at Jernbanetorget gis tilbake til folket - etter to års med anleggsarbeid.

Å markere åpningen med et kulturarrangement, er i tråd med Levende Oslos ønske om at torget også skal være en kulturarena.

- Levende Oslo ønsker aktivitet på torget. Vi vil at Jernbanetorget skal være et stimlested - en plass der man kan sette seg ned og se på folkelivet og kanskje få med seg en konsert eller et teaterstykke, sier Yngvar Hegrenes, sekretariatsleder i Levende Oslo.