- Markedet må ruste seg for Follobanen

6. april inviteres det til en engelskspråklig leverandørdag for Follobanen i Oslo. Her blir det store oppdrag for anleggsbransjen de neste årene.

Utbyggingen av nytt dobbeltspor Oslo-Ski gir store muligheter for anleggsbransjen. Her fra utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika i 2008.

Utbyggingen av nytt dobbeltspor Oslo-Ski gir store muligheter for anleggsbransjen. Her fra utbyggingen av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika i 2008.

Publisert Oppdatert

- Markedet må ruste seg for Follobanen, sier Anne Kathrine Kalager, prosjektansvarlig for nytt dobbeltspor Oslo-Ski.

Akkurat nå har Follobanen flere prosjekteringskontrakter ute til prekvalifisering, samt entrepriser for Ski stasjon. 

- Vi ønsker økt konkurranse om oppdragene velkommen.  Samtidig ser vi at Follobanen er attraktivt for utlandet - både for rådgiver- og entreprenørfirmaer. Derfor skal vi aktivt benytte de mulighetene vi har for å gi tidlig varsel til markedet, sier Kalager.

Omfanget av oppdragene vil bli såpass stort at norske rådgivere og entreprenører må bygge seg opp for å bli konkurransedyktige, mens utenlandske firmaer kan trenge tid til å sette seg inn i norsk regelverk.

- Jernbaneverket gjør en jobb for å oversette teknisk dokumentasjon og rapporter fra prosjektet til engelsk.  Målet vårt er å velge de beste rådgiverne og entreprenørene for å bygge Follobanen, og da må konkurranseevnen være til stede i markedet, fastslår Kalager.

Planleggingen er satt ut

Hittil har Follobanen satt ut all prosjektering av grunnarbeider. Også innen jernbanetekniske fag setter vi ut planleggingen, med unntak av Ski stasjon som fortsatt er prosjektert internt. 

- Den første jernbanetekniske prosjekteringskontrakten gikk til Danmark, opplyser Kalager, og det er også inne sveitsiske firmaer for å vurdere om tunnelboring er hensiktsmessig for tunnelarbeidene. For prosjektering av grunnarbeider har vi nå kontrakter med flere av de største, norske rådgiverfirmaene.