Hva tror maskinimportørene om 2012 og hvordan ble 2011? Les Nasta AS sine tanker.

- Markedet skal opp 5-10%

Hvordan ble 2011, og hvilke tanker har man for det inneværende året? Vi har spurt seks maskinimportører. Først ute er Nasta.

Publisert Oppdatert
Nastas Henrik Anholt lanserer Hitachi serie 5 i løpet av året.

Nastas Henrik Anholt lanserer Hitachi serie 5 i løpet av året.

Hvordan ble 2011 i forhold til forventingene?

- For beltegravere lå vårt estimat ved inngangen til året på 870-930 beltegravere for leverandørgruppen som er medlemmer i Maskingrossisternes forening, MGF. At fasit på slutten av året til slutt viste 1028 solgte maskiner er derfor selvsagt meget hyggelig. 

Leverandørgruppen hadde dog et meget godt 1. kvartal sammenlignet med 2010, så det var en tidlig pekepinn på at året som helhet kom til å bli bedre enn våre første estimater.

Hvor mange nye maskiner solgte dere i 2011?

- Nasta solgte over 400 nye maskiner i 2011

 

Hvor mange brukte maskiner solgte dere i 2011?

- Nasta solgte ca 200 brukte maskiner i 2011

Hvilke forventinger har dere til 2012 (eget salg og totalmarked)?

- Nasta har målsetting om å opprettholde sine gode markedsandeler på gravemaskiner. Videre har vi en målsetting om å opprettholde vekstraten vi har sett på Hitachi hjullastere de siste årene.

Totalmarkedet tror vi skal ytterligere opp med 5-10 % fra 2011 nivå. Mht beltegravere vil dette bety at totalmarkedet i 2012 er tilbake på etterspørselsnivået vi så i 2004-2005.

Vi har tro på at dette nivået er bærekraftig over tid.  

Har dere nye modeller eller andre nyheter i 2012?

- Nåværende serie fra Hitachi kalles serie 3. Ettersom fire er et ulykkestall i Japan lanseres derfor Hitachi serie 5 i løpet av 2012. Vi starter utrullingen med maskinstørrelsene fra 25 til 40 tonn, og de første modellene blir å finne på Hellerudsletta under årets Vei og Anlegg. 

Bell rammestyrte dumpere har også kommet med nye modeller som tilfresstiller de nye utslippsregulativene i Europa. I tillegg er comfortride-systemet tilgjengeliggjort også for mindre modeller ned til B35D. Som navnet tilsier er systemet med på å redusere vibrasjoner og ytre påkjenninger på sjåføren. Også maskiner fra Bell vil finne veien til Hellerudsletta.

Nasta har målsetting om å opprettholde sine markedsandeler på gravemaskiner.

Nasta har målsetting om å opprettholde sine markedsandeler på gravemaskiner.