Maskinsalget falt med 62 prosent!

2009 kan bli et vanskelig år for maskinimportørene. I de tre første månedene i år falt salget med hele 62 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Salget av hjullastere er fortsatt på vei opp.

Salget av hjullastere er fortsatt på vei opp.

Publisert Oppdatert

Prognosene så langt i år tyder på enda verre salg i 2009 enn det som ble spådd ved årsskiftet. Mange i bransjen spådde dengang en nedgang på mellom 40 og 50 prosent i salget fra 2008 til 2009.

Holder maskinsalget seg på samme nivå resten av året som i 1. kvartal, må vi trolig 14-15 år tilbake i tid for å finne sammenlignbare tall, altså årene 1994-1995. Da hadde bransjen så vidt begynt opphentingen etter katastrofeårene på begynnelsen av 1990-tallet.

Kilder tungt.no har vært i kontakt med mener at salget vil ta seg opp utover våren og sommeren, og at vi vil få salgstall i år som kan sammenlignes med tallene for 2001-2002. Ting tyder på en vårløsning. En av indikatorene er at det ligger svært mange anbud ute og venter, ikke minst på grunn av tiltakspakkene regjeringen er kommet med. Salgsbedrifter tungt.no har vært i kontakt med forteller da også om økte forespørsler i takt med snøsmeltingen.

Den store nedgangen skyldes delvis at første kvartal i 2008 var et usedvanlig godt kvartal, med et salg som lå 17 prosent over selve gullåret 2007.

Noen deltall:

Gravemaskiner belter: 108 maskiner - ned fra 308 i 1. kvartal 2008. Nedgang på 65 prosent.

Hjullastere: 92 - ned fra 196 i 1. kvartal 2008. Nedgang på 53 prosent.

Minigravere, belter: 49 - ned fra 158 i 1. kvartal 2008. Nedgang på 69 prosent