Maskinsalget mer enn halvert

Det ble – som forventet – røffe tak for maskinimportørene i de tre siste månedene av fjoråret. Sammenlignet med samme periode i 2007 gikk maskinsalget ned med hele 54 prosent, til 560 maskiner. Totalt for 2008 ble det likevel ikke så verst.

bygg anlegg

bygg anlegg

Publisert Oppdatert

Så slo finanskrisen til - også for dem som lever av å selge og levere nye anleggsmaskiner til små og store entreprenører. De tre siste månedene av 2008 bremset salgstallene kraftig opp og markerte tydelig at gullalderen for maskinsalget i Norge er over - for denne gangen.

En trøst får være at perioden 2005 - 2008 står igjen som den perioden hvor det er blitt solgt desidert mest maskiner i Norge noen gang.

I fireårsperioden 2005-2008 er det blitt solgt og utlevert nesten 15.000 anleggsmaskiner fra medlemsbedriftene i Maskingrossisternes Forening (MGF) til norske kunder. Det er en rekord som kan komme til å stå en stund.

Totaltallet for 2008 endte på 3638 maskiner, en nedgang på 13 prosent fra 2007 - selve "kronåret" for anleggsbransjen.

I statistikken er det mange mindre produktgrupper som naturlig nok vil gi store prosentvise utslag fra kvartal til kvartal, men de dårlige tidene speiles best av de tre store produktgruppene, hjullastere, beltegående gravemaskiner og minigravere på belter. Verst gikk salgsnedgangen ut over selve "matprodusenten" blant anleggsmaskinene - de store beltegående gravemaskinene. I fjerde kvartal ble det solgt 180 gravemaskiner på belter - en nedgang fra 515 solgte gravemaskiner i 4. kvartal 2007. For minigraverne var nedgangen på 57 prosent - og for første gang på flere år var salget av de små beltegående maskinene kun tosifret i de tre siste månedene før nyttår. På hjullastersiden var totalsalget året sett under ett positivt - med en oppgang på 10 prosent. Salget i 4. kvartal var imidlertid nedslående, ned 39 prosent fra samme kvartal i fjor.

Noen positive tall kommer imidlertid frem, særlig året sett under ett. Det ble i fjor solgt hele 60 minidumpere, 30 prosent mer enn i 2007, antall solgte asfaltutleggere gikk opp 32 prosent og det ble solgt hele 251 hjulgående gravemaskiner - året sett under ett. Fortsatt på veisiden ble det solgt 40 veihøvler i 2008, og her var til og med salget de tre siste månedene positivt.

På veisiden skal det gjøres mye arbeid i 2009 og forhåpentligvis i en del år fremover, og det vet også bransjen.