Maskinsalget ned 46 % i 2009

Det samlede salget av anleggsmaskiner i Norge gikk ned med 46 prosent i 2009. I fjerde kvartal økte maskinsalget med 6 prosent og det kan være en indikasjon på at ting er i ferd med å snu.

Publisert Oppdatert

Totalt ble det solgt 1977 maskiner fra norske importører som rapporterer til Maskingrossisternes Forening (MGF) i 2009. Det tilsvarende tallet for 2008 var 3638, noe som betyr nesten en halvering.

Selv om salgstallene for 2008 total sett var gode var det dramatisk forskjell mellom salget i første halvdel og etter at finanskrisen for alvor slo inn høsten 2008. Fjerde kvartal i 2008 var helsvart (560 maskiner) og forklarer hvorfor fjerde kvartal i 2009 (595) tross alt endte opp med en liten oppgang.

Salget av hjullastere gikk ned med 14 prosent i 4. kvartal. Året sett under ett ble det solgt 393 hjullastere, noe som er 46 prosent færre enn i 2008. Salget av minigravere tok seg kraftig opp i de tre siste månedene av 2009, men endte på 468 enheter - 44 prosent under salgstallene for 2008. Den største maskingruppen, gravemaskiner på belter, endte på 650 enheter året sett under ett, en nedgang på 49 prosent i forhold til 2008.

Maskinimportørene må tilbake til 2002/2003 for å finne tilsvarende svake salgstall, men tallene ligger tross alt godt over katastrofetallene fra begynnelsen av 90-tallet da det i enkeltår ikke ble solgt over 1000 maskiner i Norge totalt. Årene fra 2004 til 2008 fremstår mer og mer som eksepsjonelle gullår for bransjen - eller "mot normalt" som noen vil si.

Samtidig er det klart at det norske maskinsalget er blitt kraftig påvirket av det enda svartere salget ute i Europa. Totalt sett har Norge kommet seg bedre ut av finanskrisen enn mange andre land.

Mer bekymringsfullt er det salget av beltegående gravemaskiner - selve "matmaskinen" for norske entreprenører, ikke har vært svakere på 2000-tallet. Det tar seg nok ikke opp igjen før det blir fart i boligbygging og en del viktige infrastrukturutbygginger som bør og må komme på plass i årene fremover.

I bransjen antydes det at 2010 også blir et vanskelig år, men at salgstallene skal opp - kanskje så mye som 10 - 15 prosent.