Maskinsalget på 2003-nivå

Maskinsalget tar seg opp etter den voldsomme nedgangen bransjen opplevde i 2008/09. Nå er salget igjen på 2003-nivå.

valsetog anlegg

valsetog anlegg

Publisert Oppdatert

Maskingrossisternes Forening, som har 33 medlemmer i anleggsmaskingruppen , samler tall over solgte maskiner og inngåtte maskinkontrakter fra alle medlemmene og presenterer dem i en statistikk fire ganger i året.

Det har MGF gjort i flere tiår. Statistikken gir et ganske godt bilde av "ståa" i anleggsbransjen.

Historisk sett nådde salget av anleggsmaskiner toppen i 2007, da MGF-medlemmene rapporterte inn 4175 solgte maskiner - mer enn dobbelt så mange som bare fire år tidligere. Gullalderen falt sammen med en enestående høykonjunktur i norsk økonomi med svært stor aktivitet, ikke minst i privat sektor. Bunnen på denne siden av årtusenskiftet, var nettopp 2. kvartal for ett år siden, da det ble solgt 558 maskiner, en nedgang på hele 60% fra 2. kvartal 2008.

God økning

Statistikken over maskinsalget viser at entreprenørene så smått har begynt å satse igjen. Det er særlig de tradisjonelt store maskingruppene som hjullastere (106 enheter - opp 36%), minigravere på belter (179 enheter - opp 23%) og gravemaskiner på belter (230 enheter - opp 20%) som bidrar til økningen. Det er også en markant økning i salget av gravemaskiner på hjul (55 enheter - opp 41%).

Salgstall 2. kvartal

(prosentvis økning/nedgang i forhold til samme periode året før i parantes)

2010: 651 (17%)

2009: 558 (-60%)

2008: 1396 (12%)

2007: 1249 (7%)

2006: 1165 (2%)

2005: 1113 (33%)

2004: 834 (29%)

2003: 647 (14%)

Salgstall 1. halvår

2010: 1008 (12%)

2009: 899 (-61%)

2008: 2281 (15%)

2007: 1980 (9%)

2006: 1817 (7%)

2005: 1668 (32%)

2004: 1266 (32%)

2003: 960 (10%)