Masseforflytningen er i gang

Råde Graveservice AS ligger foran skjema tross rekordnedbør og vanskelige forhold. Vi har vært en tur og sett på ”prosjekt nytt østfoldsykehus” første kontrakt, masseforflytningen.

Jon Gundersen og Jo-Inge Værnersen er med på å skape det nye østfoldsykehuset. De sørger for effektiv masseforflytning med henholdsvis en Volvo A30E og en Moxy 40B. Sistnevnte er leid inn fra Øst Maskin & Eiendom.

Jon Gundersen og Jo-Inge Værnersen er med på å skape det nye østfoldsykehuset. De sørger for effektiv masseforflytning med henholdsvis en Volvo A30E og en Moxy 40B. Sistnevnte er leid inn fra Øst Maskin & Eiendom.

Publisert Oppdatert
Johan Rognerud AS er også leid inn av Råde Graveservice og har to Cat D6R på sykehustomta.

Johan Rognerud AS er også leid inn av Råde Graveservice og har to Cat D6R på sykehustomta.

Anleggsleder Yngve Olsen fra Råde Graveservice synes prosjektet med det nye østfoldsykehuset er spennende med mange utfordringer.

Anleggsleder Yngve Olsen fra Råde Graveservice synes prosjektet med det nye østfoldsykehuset er spennende med mange utfordringer.

Et av landets største byggeprosjekter er nå i gang. Råde Graveservice AS satte offisielt skuffa ned i gjørma den femte september. Ikke bare er dette et av Norges største byggeprosjekter, her skal til slutt Østfolds nye fylkessykehus stå ferdig. Men det er ingen ord om prestisjeoppdrag her.

Råde-bedriften har det med å holde seg nøkterne og ærlige. De leier inn ressurser på større oppdrag som dette, men i bunnen ligger 54 års erfaring. Med sine 60 ansatte kan de påta seg både store og komplekse oppdrag, likevel er det nøkternhet og ærlighet som preger den lokale entreprenøren.

Regnsesong

Vi tok turen i september og møtte anleggsleder Yngvar Olsen fra Råde Graveservice AS og Erik Gressløs fra Cowi. Sistnevnte er ansatt som byggeleder av "Prosjekt Nytt Østfoldsykehus". Landskapet på sykehustomta minner nå mer om et månelandskap og det med god grunn. En ekstrem regntung sensommer og høst har gjort sitt til vanskelige forhold med leire og vannmettet silt.

Enorme mengder

Yngve Olsen og folka fra Råde Graveservice har litt å ta i fremover. Selv om kontrakten kun omhandler masseforflytting er det en stor jobb. Det vil innebære å flytte på rundt 540.000 kubikkmeter masse. Det at massene er så blandet og uforutsigbare gjør jobben ekstra krevende.

Anleggsområdet er på 270 mål og en stor del av dette skal heves med fem meter, noe som vil kreve 200.000 kubikkmeter alene. All utgraving skal være ferdig utført i juli 2012, forklarer Olsen.

Gamle synder

To tidligere store prosjekter preger tomta hvor sykehuset skal reises. Utbyggingene av E6 har nemlig brukt dette området som deponier for overskuddsmasser. I tillegg har det vært hentet ut sand fra området helt fra slutten av andre verdenskrig.

På den tiden var den ingen som hadde noen tro på at tomta kunne brukes til noe som dette. Dermed møter Råde Graveservice gamle synder nesten uansett hvor de setter ned skuffa.

Selv om dette er kjente faktorer for kontraktene, er det alltid vanskelig å vite det eksakte omfanget av utfordringen før man begynner på jobben. Gressløs har bakgrunn som prosjektleder for utbyggingen av E6 til firefelts motorvei gjennom Østfold.

Han kjenner derfor godt til massene her og vet at det ligger veldig mye forskjellig i de store deponiene på området. Vi står i et dypt doserspor og ser opp på en kam av gamle overskuddsmasser.

- Hele denne haugen er overskuddsmasser, de stammer fra utbygginga av det første trefelts tunnelløpet. Dette er masser som lå foran tunellmunningen, det er enorme mengder med ubrukelige masser, forklarer han.

Lokalt

Råde Graveservice AS (RGS) som har sitt hovedsete bare noen kilometer unna, vant anbudet på den første kontrakten, graving og masseforflytting. Det var seks tilbydere i anbudsrunden og verdien på kontrakten er anslått til 28 millioner kroner.

D11 på vent

RGS er nå i full gang og kjører to dumpere, to dosere, fire gravere og to lastebiler for å flytte på og skifte ut masser. Helt inne ved skogsgrensa står en innleid Cat D11 fra Hæhre. Den har fått hvile de siste ukene, siden bakken er blitt for våt for den over 100 tonn tunge doseren.

Utvides

Driften vil bli noe utvidet etter hvert til fire dumpere, fem gravere og i tillegg skal det brukes rørleggere.

Anleggsleder Yngvar Olsen fra RGS, som leder masseforflytningsgjengen vil øke intensiteten etter hvert når de har fått flyttet på det groveste av massene.

- Dette er et stort prosjekt og det vil øke i omfang ettersom det skrider frem, forklarer Olsen.

Stedvis er det så mykt at det må kjøres på med sprengstein for å lage anleggsveier.

900 arbeidere

Når konstruksjonen av selve bygget tar til vil aktiviteten eksplodere. Om ikke lenge skal 40 bygg og tekniske oppdrag ut på anbud, i tillegg kommer nærmere 50 anbud på medisinsk teknisk utstyr og inventar.

I 2013 starter selve byggingen av sykehusets fundamentering og betongarbeid. Utover i 2013 vil det jobbe rundt 900 mennesker på anleggsplassen, det blir da en av Norges største byggeprosjekter.

Brakkebyen vil være stor og for å dekke opp behovet blir riggen fra Ahus-prosjektet satt opp her innen kort tid. Det blir da på mange måter en liten egen by utenfor Sarpsborg. Utover i 2013 skal også RGS tilbakefylle rundt bygget.

Sykehuset skal være ferdig bygget ved juletider i 2014, men åpner i mai 2016.

Anleggsområdet er stort, hele 270 mål. En stor del av dette skal heves med fem meter, noe som i seg selv vil kreve 200.000 kubikkmeter masse.

Anleggsområdet er stort, hele 270 mål. En stor del av dette skal heves med fem meter, noe som i seg selv vil kreve 200.000 kubikkmeter masse.