Med tennene i Panamakanalen

Nå pågår mudringsarbeid for å utvide kanalen til å ta imot enda større skip med blant annet utstyr fra en svensk produsent.

Mudring

Mudring

Publisert Oppdatert

Som et ledd i arbeidet med utvidelsen er et av verdens største mudringsfartøy D'Aragnan tatt i bruk. Utstyrt med borkroner med diameter på fem meter, mudrer fartøyet 120 lastebillass i timen. Tennene som sitter på borkronene, er produsert av det svenske selskapet Combi Wear Parts (CWP). I Norge selges slitedelene gjennom Uddeholm AS.

I 30 år har selskapet utviklet slitedelssystemer for mudringsfartøyer. Dette er fartøy som mudrer havner og skipsleder over hele verden i alt fra solid fjell til leire. Utviklingen skjer i partnerskap med det nederlandske selskapet Vosta LMG, og både teknisk utvikling, produksjon og salg er et samarbeidsprosjekt.

Det er resultatet av dette samarbeidet som nå er i full gang med å utvide Panamakanalen slik at større og flere skip kan ta "snarveien" mellom de to verdenshavene. Den 82 kilometer lange kanalen renoveres og bygges ut for 40 milliarder SEK og i 2014, dvs. 100 år etter innvielsen av kanalen, skal utvidelsen være klar. Den opprustede kanalen skal da ha plass til skip som er 366 meter lange og 49 meter brede, som er betydelig større skip enn det som passerer kanalen i dag.

CWP har produsert slitedeler til grave- og lastemaskiner siden 1930-tallet og er i dag en del av det svenske konsernet Keycast AB. CWP støper gods på opp til 30 kg, men selskapet har besluttet å øke kapasiteten for å kunne gå opp i vektklasser. Tyngre gods kjøpes i dag i stor del fra søsterselskapet Keycast Ljungby. Hovedsakelig er det støping av tenner og holdere til disse selskapet produserer.

De senere årene har konsernet støpt mellom 3000 og 3500 tonn årlig, men nylig ble det besluttet å øke produksjonen til 5000 tonn. På grunn av konjunkturnedgangen har de i den senere tid kun vært 50 % utnyttelse av produksjonskapasiteten, men signaler fra markedet gjør at de regner med at produksjonen vil øke i tiden fremover.

Selskapet har i dag rundt 40 ansatte ved fabrikken i Ljungby og til sammen ca 25 personer ansatt ved hovedkontoret i Kristinehamn og ved salgsavdelingene i Tyskland og USA.