Medeierskap engasjerer

Hvert år får Veidekkes ansatte tilbud om å kjøpe Veidekkeaksjer med 20 prosent rabatt på aksjekursen. I år benyttet nær en tredjedel av de ansatte seg av tilbudet og kjøpte til sammen 1,36 millioner aksjer. - Det er en betydelig styrke for Veidekke at våre ansatte velger å engasjere seg så sterkt som medeiere i bedriften, sier konsernsjef Terje R. Venold.

Publisert Oppdatert

- Veidekke har i alle år arbeidet for at ansatte skal være medeiere i selskapet, og interessen for å kjøpe aksjer var stor også i år. 31 prosent av medarbeiderne i Veidekke kjøpte aksjer, og det er på nivå med tidligere år, sier konsernsjef Terje R. Venold.

- Etter høstens salg eier over halvparten av våre ansatte 19,6 prosent av selskapet. Dette setter Veidekke i en unik posisjon, og det er en betydelig styrke for Veidekke at de ansatte så tydelig viser at de har tro på selskapet og vår fremtidige utvikling, ikke minst i lys av den turbulens som har preget verdensøkonomien de siste årene, sier Venold.

Tilbudet om å kjøpe aksjer med 20 prosent rabatt gikk i år til 5 600 ansatte i Veidekke i Norge, Sverige og Danmark. Kjøpskursen ble kr. 39,90, som er gjennomsnittskursen i tegningsperioden 5. til 19. desember 2010 fratrukket 20 prosent. Det er to års bindingstid på aksjene.