MEF-bedrifter kan mer enn veg

En nylig gjennomført undersøkelse viser at hele 41 prosent av MEF-bedriftene har kompetanse og maskiner til å bygge jernbane.

Publisert Oppdatert

Det skal satses mye på jernbane i årene som kommer. Det er omfattende vedlikeholds- og fornyelsesbehov i jernbanesektoren, noe som vil medføre betydelig etterspørsel etter kapasitet og kompetanse i tiden fremover.

Utgangspunktet for satsingen er gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019. Denne er nå i ferd med å bli fornyet og det vil komme en ny NTP for perioden 2014-2023. Denne skal behandles av Stortinget i 2013.

Jernbaneverket (JBV) skal legge til rette for effektiv konkurranseutsetting i markedet.

MEF kan jernbane

MEF har i den forbindelse gjennomført en spørreundersøkelse blant alle MEFs medlemsbedrifter angående Jernbaneverket som oppdragsgiver og byggherre.

Kort oppsummert viser undersøkelsen at det både er kompetanse og kapasitet i MEF-bedriftene til en økende satsning i jernbanesektoren. Av hele 918 MEF-bedrifter som har svart på undersøkelsen, melder 41 prosent at de har kompetanse og maskiner til å bygge jernbane. Blant de som har JBV som oppdragsgiver svarer 18 prosent at de er eller har vært hovedentreprenør. Videre svarer 34 prosent at de har vært underentreprenører mens 12 prosent svarer at de er begge deler.

Om Jernbaneverket som byggherre

52 prosent av entreprenørene er tilfreds eller svært tilfreds med JBV som byggherre. Bare åtte prosent er lite eller svært lite tilfreds med JBV.