MEF vil møte samferdselsministeren

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) vil møte Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) for å presentere en utredning om ulike alternative finansieringsmodeller for samferdselsinvesteringer i Norge.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Publisert Oppdatert

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) åpnet for en tid tilbake for å vurdere alternative finansieringsmodeller når det gjelder samferdselsinvesteringer i Norge. Dette utspillet er senere tilbakevist av finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap), men maskinentreprenørene håper at døra fortsatt er på gløtt for andre måter å skaffe penger på til helt nødvendige infrastrukturinvesteringer.

MEF har de siste månedene laget en utredning om ulike alternative finansieringsmodeller, og har nå i et brev bedt om et møte med Kleppa.

Her er brevet:

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er opptatt av alternativ finansiering av samferdselsinvesteringer og ber om møte med samferdselsministeren for å presentere vår utredning om saken

Vi vil gjerne igjen takke statsråden for deltakelsen på Anleggsdagene i januar. Vi satte stor pris på at du tok deg tid til å innlede på Samferdselsdagen, som var en del av Anleggsdagene 2010.

MEF er bekymret for manglende prioritering av infrastruktur i samferdselssektoren. Vinterens problemer både på veg og jernbane, viser at behovet for utbygging og vedlikehold av veger og jernbane er enormt.

Opprustning av veg og jernbane er en investering i framtidens industri, landbruk, turisme og bygdesamfunn. Vi er redd for at handlingsregelen kan være til hinder for samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i infrastruktur. Vi er opptatt av at strategiske investeringer i moderne samferdsel krever nytenkning rundt finansiering.

Vi har med glede registrert at du åpner opp for å vurdere alternative finansieringsmodeller som et aktivt virkemiddel for å løse problemene i samferdsels-Norge. Vi synes det er veldig positivt at du ønsker en bred debatt om alternative løsninger.

MEF har i de siste månedene jobbet med en utredning for å sette sterkere fokus på alternativ finansiering av samferdselsinvesteringer. Vi har i dette arbeidet også sett på hvordan dette gjøres i Sverige og i Østerrike. Utredningen fokuserer på følgende:

- Hvorfor er det så vanskelig å bygge ut infrastrukturen i et land med store overskudd på statsbudsjettet?

- MEFs krav til god utbyggingspolitikk:

En helhetlig utbygging

De mest lønnsomme prosjektene først

Bygge ut alle lønnsomme prosjekter

Unngå flaskehalser

Kostnadseffektivitet

Hensyn til drift og vedlikehold

. Den svenske modellen

. Den østerrikske modellen

. En ny norsk modell? Mulige alternativer

MEF vil be om et møte med statsråden så snart som mulig for å presentere hovedpunktene i utredningen.

Det er stor ledig kapasitet i anleggsbransjen i dag. Hvis det ikke legges langsiktige, troverdige finansieringsplaner for å øke omfanget av investeringer og vedlikehold, vil bransjen tilpasse seg og redusere kapasiteten. Det vil ta lang tid å bygge opp kapasiteten den dagen politikerne bestemmer seg for å øke utbyggingstakten.

Vi har merket oss at statsråden ønsker dialog og debatt om finansiering av samferdselsinvesteringer og håper på et positivt svar på vår henvendelse.

Skulle det være spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss. Trond Johannesen treffes på telefon 22 40 29 15 eller mobil 90 02 88 25, Stein Gunnes treffes på telefon 22 40 29 25 eller mobil 90 98 63 06.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 1.950 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 27.000 arbeidstakere. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for i overkant av 52 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt to landsdekkende tariffavtaler. MEF står utenfor NHO.

Med vennlig hilsen

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Trond Johannesen

administrerende direktør

Stein Gunnes

sjeføkonom