Mer fleksible permitteringsregler

Fra 1. juli har arbeidstakere som permitteres 40 prosent av arbeidstiden eller mer rett til dagpenger. Tidligere lå grensen ved 50 prosent arbeidstidsreduksjon.

Publisert Oppdatert

Situasjonen på arbeidsmarkedet er bakgrunnen for at Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har senket kravet.

Endringen er ment å legge til rette for mer fleksible permitteringsordninger og vil gjøre det enklere å gjennomføre såkalt rullerende permitteringer.