Mer forurensede masser til deponi

Drøyt 3,8 millioner tonn avfall ble behandlet på norske avfallsbehandlingsanlegg i 2008. Dette er 8 prosent mer enn i 2007, melder SSB.

Publisert Oppdatert

Avfallsmengder deponert økte mest, med om lag 10 prosent. Mer forurensede masser var hovedårsaken til denne økningen.