Mer til asfalt?

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete forbereder krisetiltak som kan settes i gang på kort varsel. Men hun nøler. -Ikke vent for lenge, sier Byggenæringens landsforening.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete Foto: Per H. Forsberg

Publisert Oppdatert

Allerede på Transport og Logistikkonferansen i begynnelsen av oktober satte en samlet anleggsbransje inn støtet mot ministeren og Stortingets transportkomitee:

- Det trengs mer penger til asfaltering, vedlikehold og rassikring, ikke minst for å holde en dalende sysselsetting i bygg og anleggsbransjen oppe. I dag sier hun at det ligger an til en ekstrabevigning, men at "vi ikke er der ennå".

- Bildet i dag er annerledes enn for kort tid siden. Bransjen ser for seg større ledighet og større kapasitet. Vi må derfor ha mulighet til raskt å gå inn med tiltak hvis det viser seg nødvendig, sier Liv Signe Navarsete (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Samferdselsministeren ser for seg at det kan være aktuelt å øke bevilgningene til vedlikehold, rassikring og asfaltering av veier.

- Hvis situasjonen tilsier det, så må vi være klare med tiltak. Men vi er ikke der ennå, sier ministeren.

- Snakker du om nye tiltak nå før jul eller først neste år?

- Vi har et forholdsvis ekspansivt statsbudsjett. Det treffer godt, sier Navarsete og vil ikke svare konkret på spørsmålet.

Møtte bransjen

Torsdag hadde hun møte med sentrale aktører i byggenæringen og anleggsbransjen for å oppdatere seg på situasjonen. Her var budskapet at situasjonen har forverret seg betydelig siden statsbudsjettet ble lagt fram 7. oktober.

- Vi er enige om at finansmarkedet først må fungere. Vi må få renta ned og få bankene i gang igjen, sier Navarsete. Hun er opptatt av å sikre kompetansen innen bygg og anlegg og legge til rette for en «myk landing» på den økonomiske nedturen.

God dialog

Administrerende direktør Geir M. Aarstad i Skanska mener det er viktig å ha en god dialog med regjeringen.

- Vi skal gi løpende tilbakemelding til både samferdselsministeren og kommunalministeren, sier Aarstad. Han mener at situasjonen er mest kritisk i byggesektoren.

- Boligmarkedet har stoppet helt opp. Statsbudsjettet ble ønsket velkommen av bransjen, men markedet har endret seg til det verre i løpet av de siste ukene, sier Aarstad.

"Ikke vent for lenge"

Konsernsjef Terje Venvold i Veidekke mener det er viktig å bevare kapasitet og kompetanse i bransjen.

- Erfaringen fra tidligere nedgangstider viser at det tar mange år å komme tilbake igjen, sier Venvold.

Direktør Audun Lågøyr i Byggenæringens landsforening forteller om prognoser som viser at 30.000 ansatte snart vil bli berørt.

- Man får ikke byggelån, selv ikke til prosjekter som er ferdigsolgt. Det er store uløste oppgaver innen samferdsel og bygg og anlegg. Nå har regjeringen en gyllen anledning til å sette inn ekstratiltak. Statsbudsjettet var en god begynnelse, men situasjonen nå har blitt mer kritisk. Ved tidligere kriser har myndighetene ventet for lenge med å sette inn tiltak. Den feilen må man unngå å gjøre nå, sier Lågøyr. (ANB)