Mer til veiutbedring

Regjeringen har i statsråd i dag lagt frem forslag til endringer i statsbudsjettet.

Publisert Oppdatert

Bl.a. er det satt av 25 millioner ekstra kroner til veiutbedringer etter flom og ras i Nord-Norge.

Det er også foreslått en tilleggssum på 50 millioner kroner til planlegging av nye vegprosjekter, melder Samferdselsdepartementet.